BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Metodiskais centrs

„Cilvēka gara audzināšana” [2023-02-14 08:57:26]

„Cilvēka gara audzināšana”

Skolotāji, kuriem interesē Humānā pedagoģija, 3. un 4.februārī varēja piedalīties X Jubilejas Viskrievijas pedagoģijas lasījumos ar starptautisku piedalīšanos (neklātienē).

Lasījumos piedalījās aptuveni 600 skolotāji no dažādām valstīm (Tatarstāna, Kazahstāna, Krievija, Baltkrievija, Latvija u.c.), tai skaitā arī aptuveni 500 klausītāji tiešsaistē. Dalībniekus sveicināja Maskavas Pilsētas pedagoģiskās universitātes rektors I.Remorenko, Krievijas Humānās pedagoģijas prezidente J.Černozjomova, skanēja Humānās pedagoģijas himna, Hakasijas pedagogu sveicieni un Latvijas dzejnieces Mariannas Ozoliņas dzejoļi.

lasīt tālāk...


“Ceļš, kuru mēs ejam kopā…” [2022-10-31 07:57:18]

“Ceļš, kuru mēs ejam kopā…”

2022. gada 22. oktobrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika

Marinas Baraņukas un Karinas Stivriņas autorseminārs “Ceļš, kuru mēs ejam kopā…”.

Autorsemināra moto bija: „Skolotāja profesija ir vissarežģītākā, jo tā saistās ar bērna dvēseli. Skolotāja profesijai ir vislielākā atbildība, jo tā saistās ar cildenu savas zemes patriotu audzināšanu. Skolotāja profesija ir viscēlsirdīgākā, jo īstens Skolotājs visu savu dzīvi meklē un pilnveido sevī visas cilvēces labākās īpašībās, kuras apguvis pats un cenšas to audzināt katrā skolēnā”. /V.Nioradze/

Seminārā piedalījās vairāk nekā 40 pedagogi, no viņiem 12 no Daugavpils (BJC “Jaunība”- 3, Saskaņas psk.- 2, Draudzīgā aicinājuma vsk.- 6, Medumu speciālā pamatskola – 1)

lasīt tālāk...


“PRIEKS IR ĪPAŠA GUDRĪBA” [2022-10-24 10:25:31]

“PRIEKS IR ĪPAŠA GUDRĪBA”

19. oktobrī Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā "Jaunība" notika vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas metodiskās apvienības sanāksme un pieredzes apmaiņas seminārs pedagogiem “Prieks ir īpaša gudrība”.

Sanāksmes pirmajā daļā izglītības iestādes metodiķe Jeļena Veličko sniedza aktuālo informāciju, kas saistīta ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas pulciņu pedagogu darbu izglītības iestādē, pilsētā, novadā un valstī.

lasīt tālāk...


“Griba – visdārgākā uzvara” [2019-11-04 08:32:36]

“Griba – visdārgākā uzvara”

2019.gada 25. – 26 oktobrī Aglonas vidusskolā – Humānās pedagoģijas mācību iestādē , notika Baltijas valstu 13. Humānās pedagoģijas lasījumi “Griba – visdārgākā uzvara”. lasīt tālāk...


Seminārs pedagogiem – Humānās pedagoģijas interesentiem [2019-02-17 22:18:20]

Seminārs pedagogiem – Humānās pedagoģijas interesentiem

13.02. pedagogi, kuriem interesē humānā pedagoģija, sapulcējās BJC “Jaunība” metodiskajā kabinetā. V.Rudņeva dalījās ar brauciena uz Maskavā notikušajiem VI Krievijas humānās pedagoģijas lasījumiem iespaidiem, kā arī apkopoja konferences materiālus.

Skolotājiem tika piedāvātas daudzas prezentācijas, meistarklašu un laboratoriju videoieraksti, kā arī jauna literatūra.

lasīt tālāk...


“Skaidras domas rada brīnumus” [2018-11-02 16:50:11]

“Skaidras domas rada brīnumus”

26.-27.oktobrī Klaipēdā notika Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konference “Skaidras domas rada brīnumus”

Latgali Klaipēdā pārstāvēja 12 Daugavpils un 4 Aglonas skolotāji.

25.oktobrī mūsu grupa kopā ar M.Gorkija proģimnāzijas skolotāju Sabīnu Kurbanovu devās ekskursijā pa pilsētu. Mēs redzējām skaistākās un noslēpumainākās pilsētas vietas, bijām pie jūras, pastaigājāmies pa bruģētām ieliņām.

26. un 27.oktobrī bija piesātinātas mācību dienas. Notika tikšanās ar daudziem humānajā pedagoģijā pazīstamiem cilvēkiem.

lasīt tālāk...


„Iemīliet nākotni – izaugs spārni!” Maskava 2017 [2017-02-20 08:54:04]

Humānās pedagoģijas vasaras skola Bebrenē [2016-08-25 11:52:45]

Īss atskats uz audzināšanas darba aktivitātēm 2013./2014.m.g. 1.semestrī [2014-01-09 13:37:50]

29.10.2012. Humānās pedagoģijas konference Liepājā pulcē ap 300 interesentu [2012-11-08 14:23:33]

Humānās pedagoģijas Vasaras nometne. Darot labu - pats kļūstu labāks. [2012-06-28 08:00:47]

V Baltijas valstu humānās pedagoģijas konference [2011-12-13 08:38:17]

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība