BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Metodiskais darbs

Kustīgie modeļi [2024-05-17 10:31:26]

Kustīgie modeļi

25. oktobrī BJC “Jaunība dizaina un tehnoloģijas skolotājiem piedāvāja pieredzes apmaiņas semināru “Kustīgie modeļi”. lasīt tālāk...


INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠAIS SEMINĀRS TEHNISKĀS JAUNRADES UN SPORTA JOMU PEDAGOGIEM [2024-05-16 07:47:03]

8. maijā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” datortelpā norisinājās tehniskās jaunrades un sporta jomu pedagogiem veltīts seminārs “Kompetenču pieeja interešu izglītības mācību saturā”, kura centrālā tēma bija Valsts izglītības satura centra projekta “Skola2030” vadlīniju un inovāciju izmantošana interešu izglītībā. lasīt tālāk...


INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠAIS SEMINĀRS TEHNISKĀS JAUNRADES UN SPORTA JOMU PEDAGOGIEM

INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠS SEMINĀRS MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS JOMU PEDAGOGIEM [2024-04-11 14:45:57]

Lai turpinātu pilnvērtīgi plānot un realizēt pārmaiņas izglītības iestādē kompetenču pieejas virzienā, 3. aprīlī Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” norisinājās informatīvi izglītojošs seminārs “Kompetenču pieeja interešu izglītības mācību saturā” mūzikas un dejas mākslas jomu pedagogiem. lasīt tālāk...


INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠS SEMINĀRS MŪZIKAS UN DEJAS MĀKSLAS JOMU PEDAGOGIEM

INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠS SEMINĀRS “KOMPETENČU PIEEJA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU SATURĀ” [2024-03-13 08:43:41]

Būtisks metodiskā atbalsta instruments ir izglītības iestādes pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, kas ļauj gūt jaunas zināšanas, dalīties pieredzē un sadarboties, motivējot un iedvesmojot tālākai darbībai.

Turpinot metodisko darbu, 6. martā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” datorklases telpā tika novadīts informatīvi izglītojošais seminārs “Kompetenču pieeja interešu izglītības mācību saturā” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu pedagogiem.

lasīt tālāk...


INFORMATĪVI IZGLĪTOJOŠS SEMINĀRS “KOMPETENČU PIEEJA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU SATURĀ”

IZGLĪTOJOŠAIS SEMINĀRS “SKOLA2030 AKTUALITĀTES” VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGIEM [2024-02-26 14:58:59]

Valsts izglītības satura centra projekta “Skola2030” ietvaros ar 2019. gada 1.septembri ir uzsākta kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana un nostiprināšana. Mainoties pieejai mācību satura īstenošanā, izglītības iestāžu pedagogiem nozīmīgs atbalsts metodiskajā darbā ir informatīvu un izglītojošu semināru, metodiskā darba pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana.

2024. gada 31. janvārī norisinājās izglītojošais seminārs “Skola2030 aktualitātes” Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu pedagogiem, lai sniegtu atbalstu  pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

lasīt tālāk...


IZGLĪTOJOŠAIS SEMINĀRS “SKOLA2030 AKTUALITĀTES” VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGIEM

“Griba – visdārgākā uzvara” [2019-11-04 08:32:36]

“Griba – visdārgākā uzvara”

2019.gada 25. – 26 oktobrī Aglonas vidusskolā – Humānās pedagoģijas mācību iestādē , notika Baltijas valstu 13. Humānās pedagoģijas lasījumi “Griba – visdārgākā uzvara”. lasīt tālāk...


Seminārs pedagogiem – Humānās pedagoģijas interesentiem [2019-02-17 22:18:20]

“Skaidras domas rada brīnumus” [2018-11-02 16:50:11]

„Iemīliet nākotni – izaugs spārni!” Maskava 2017 [2017-02-20 08:54:04]

Humānās pedagoģijas vasaras skola Bebrenē [2016-08-25 11:52:45]

Īss atskats uz audzināšanas darba aktivitātēm 2013./2014.m.g. 1.semestrī [2014-01-09 13:37:50]

29.10.2012. Humānās pedagoģijas konference Liepājā pulcē ap 300 interesentu [2012-11-08 14:23:33]

Humānās pedagoģijas Vasaras nometne. Darot labu - pats kļūstu labāks. [2012-06-28 08:00:47]

V Baltijas valstu humānās pedagoģijas konference [2011-12-13 08:38:17]

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība