BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Metodiskais centrs

“Griba – visdārgākā uzvara” [2019-11-04 08:32:36]

“Griba – visdārgākā uzvara”

2019.gada 25. – 26 oktobrī Aglonas vidusskolā – Humānās pedagoģijas mācību iestādē , notika Baltijas valstu 13. Humānās pedagoģijas lasījumi “Griba – visdārgākā uzvara”. lasīt tālāk...


Seminārs pedagogiem – Humānās pedagoģijas interesentiem [2019-02-17 22:18:20]

Seminārs pedagogiem – Humānās pedagoģijas interesentiem

13.02. pedagogi, kuriem interesē humānā pedagoģija, sapulcējās BJC “Jaunība” metodiskajā kabinetā. V.Rudņeva dalījās ar brauciena uz Maskavā notikušajiem VI Krievijas humānās pedagoģijas lasījumiem iespaidiem, kā arī apkopoja konferences materiālus.

Skolotājiem tika piedāvātas daudzas prezentācijas, meistarklašu un laboratoriju videoieraksti, kā arī jauna literatūra.

lasīt tālāk...


“Skaidras domas rada brīnumus” [2018-11-02 16:50:11]

“Skaidras domas rada brīnumus”

26.-27.oktobrī Klaipēdā notika Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konference “Skaidras domas rada brīnumus”

Latgali Klaipēdā pārstāvēja 12 Daugavpils un 4 Aglonas skolotāji.

25.oktobrī mūsu grupa kopā ar M.Gorkija proģimnāzijas skolotāju Sabīnu Kurbanovu devās ekskursijā pa pilsētu. Mēs redzējām skaistākās un noslēpumainākās pilsētas vietas, bijām pie jūras, pastaigājāmies pa bruģētām ieliņām.

26. un 27.oktobrī bija piesātinātas mācību dienas. Notika tikšanās ar daudziem humānajā pedagoģijā pazīstamiem cilvēkiem.

lasīt tālāk...


„Iemīliet nākotni – izaugs spārni!” Maskava 2017 [2017-02-20 08:54:04]

2017.gada 3. – 4.februārī Maskavā notika IV Viskrievijas pedagoģijas lasījumu „Iemīliet nākotni – izaugs spārni!” darbs. Latviju un Daugavpili pārstāvēja BJC „Jaunība” pedagoģe V.Rudņeva.

Lasījumu „Meklē apgaismības ceļu” darba uzstādījumu deva humānās pedagoģijas līderis, KAB akadēmiķis Š.Amonašvili. Ar lasījumiem un ziņojumiem uzstājās Š.Amonašvili, M.Boguslavskis(„Nākotnes izglītības vēsture”), D.Zujeva 90-gadei tika veltīta N.Zujevas uzstāšanās „Apsteidzot laiku...”.

lasīt tālāk...


Humānās pedagoģijas vasaras skola Bebrenē [2016-08-25 11:52:45]

No 9.augusta līdz 11.augustam Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā notika Humānās pedagoģijas vasaras skola “Mācību stunda – skolēna dzīves pērle”. Vasaras skolā piedalījās arī pedagogi no piecām Daugavpils skolām: Žanneta Bogdanoviča, Natālija Dzjumane, Olga Gapejenkova, Aļona Ivanova, Elvīra Ivanova, Margarita Ribakova (Daugavpils 9.vidusskola), Irīna Marcinkeviča (Daugavpils 15.vidusskola), Kristīne Meļnika (Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs), Olga Ogurcova (Daugavpils Saskaņas pamatskola) un Ilga Ničaja (Daugavpils 10.vidusskola). lasīt tālāk...


Īss atskats uz audzināšanas darba aktivitātēm 2013./2014.m.g. 1.semestrī [2014-01-09 13:37:50]

Jaunais gads vienmēr nāk ar cerībām un aktualitātēm, tomēr ir vērts arī atskatīties uz to, kas 2013./2014.m.g. 1.semestrī ir paveikts audzināšanas jomā Daugavpilī. Jau mācību gada sākumā klases audzinātājiem un direktoru vietniekiem audzināšanas jomā bija iespēja tikties darba pieredzes konferencē „Atver sevi pārvērtībām, neļauj izzust vērtībām”. Šajā konferencē varēja uzzināt gan aktualitātes valsts un pilsētas mērogā, par kurām informēja VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja A.Aukšmuksta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova, kā arī noklausīties klases audzinātāju ziņojumus par dažādiem audzināšanas jautājumiem.

Protams, nevar nepieminēt arī Latvijas 95.gadadienas svinības Daugavpilī. Šogad skolotāji un viena skolniece tika apbalvoti ar IZM godarakstiem par aktīvu un rezultatīvu piedalīšanos skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu ciklā „Mana Latvija” (2012-2013), Apbalvoto vidū ir R.Stankeviča, J.Boreiko (Daugavpils Vienības pamatskola), L.Smikova (BJC „Jaunība”), A.Zarāne (Daugavpils Valsts ģimnāzija). I.Timofejeva, N.Mihailova, I Laptinska (Daugavpils 10.vidusskola), T.Zeiļa (Daugavpils Centra vidusskola), J.Osipova (Daugavpils 16.vidusskola) un Daugavpils 16.vidusskolas 3.b klases skolniece K.Rumjanceva.

lasīt tālāk...


29.10.2012. Humānās pedagoģijas konference Liepājā pulcē ap 300 interesentu [2012-11-08 14:23:33]

Humānās pedagoģijas Vasaras nometne. Darot labu - pats kļūstu labāks. [2012-06-28 08:00:47]

V Baltijas valstu humānās pedagoģijas konference [2011-12-13 08:38:17]

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība