BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Klubi

    
 

Brīvā laika klubs "STARS"

 
    
    
 
KLuba nosaukums

Brīvā laika klubs "STARS"

 
 
Adrese

Ventspils ielā 20

 
 
Kluba vādītājs

Alvintina Mamajeva, 27006985

 
 
Audzēkņu vecums

6 - 25

 
 
Kluba dibināšanas gads

1990. gads

 
 
Nodarbību saraksts

Pirmdiena brīvdiena

Otrdiena 13.00 – 18.00

Trešdiena 13.30 – 18.30

Ceturtdiena 13.30 – 18.00

Piektdiena 13.00 – 18.30

Sestdiena 10.00 - 13.00

Otrdiena 14.30 - 16.50 Pulciņš “Rotu dizains un

izgatavošana” (pul.sk.N.Ruhmane)

14:00 - 16:00 Pulciņš „Radošums” (pulc. sk.L.Baļe)

Trešdiena 14:00 – 16:20 Pulciņš "Mīkstas rotaļlietas”

(pulc. sk.N.Ruhmane)

15.00 - 17.00 Pulciņš „Jauko lietu darbnīca”

(pulc. Sk.Ņ.Neģinska)

Ceturtdiena 14.30 – 16.50 Pulciņš “Rotu dizains un izgatavošana”

(pul.sk.N.Ruhmane)

15.00 - 17.00 Pulciņš „Radošums” (pulc. sk.L.Baļe)

Piektdiena 14.20 - 16.30 Pulciņš „Jauko lietu darbnīca”

(pulc. Sk.Ņ.Neģinska)

14.00 - 16.40 Pulciņš “Stendu modelisms”

(pulc. sk. J. Konovalovs).

Sestdiena 10.10 - 12.30 Pulciņš "Mīkstas rotaļlietas”

(pulc. sk. N.Ruhmane)


 
 
Apraksts

Klubā tiek realizētas 5 interešu izglītības programmas. Mūsu kluba bērniem ir radīta iespēja saturīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku, iemācīties zīmēt, šūt, gatavot suvenīrus no papīra, diegiem, strādāt ar plastilīnu, dabas materiāliem, kas dod iespēju arī piedalīties dažādos republikas, novada, pilsētas un BJC „Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursos un izstādēs. Apmeklējot klubu, bērni interesanti un lietderīgi pavada savu brīvo laiku arī ārpus pulciņu nodarbībām, jo klubā ir savas tradīcijas: kopīga svētku un dzimšanas dienu svinēšana; tikšanās ar kluba bijušajiem audzēkņiem; radošās darbnīcas, kurās tiek gatavotas dāvanas vecākiem; zīmējumu un kolāžu izstādes un konkursi. Klubs rīko sporta sacensības, radošās spēles, darbnīcas, diskusijas, piedalās projektos vietējā un nacionālajā mērogā. Kluba bērniem tiek piedāvāta iespēja iemācīties BOCCIA sporta spēli, tāpēc katru gadu viņi piedalās Latgales novada bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām BOCCIA turnīros, kuros iegūst pirmās vietas un tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.

Brīvā laika klubs "STARS" sadarbojas ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, Daugavpils Pilsētas pašvaldības policiju, Sociālo lietu pārvaldi, Valsts probācijas dienestu, Sarkano krustu, Krievu namu, pilsētas Jaunbūves bibliotēku un citām organizācijām.

 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība