BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Dokumenti

Iepirkumu rezultāti

Šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegādi

Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu

Par suvenīru, reprezentācijas preču un balvu iegādi

Par akordeona un akordeona aksesuāru iegādi

Par bērnu motocikla, tehniskā aprīkojuma un speciāla apģērba iegādi

Par suvenīru, reprezentācijas preču un balvu iegādi

Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu, konkursu un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām

Par ugunsdzēsības aparātu iepirkšanu Daugavpils Inovāciju centram Vienības ielā 30

Par CO2 lāzera 50W un virpas metāla apstrādei iegādi

Par suvenīru, reprezentācijas preču un balvu iegādi

“Par suvenīru, reprezentācijas preču un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” un rīkotajiem konkursiem, pasākumiem un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām”

Par bērnu motocikla un speciāla apģērba iegādi

Par bērnu motocikla un speciāla apģērba iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - mopēdu pulciņam

"Par šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegādi"

“Šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

Vispārattīstošo treniņu ar iedzīvotājiem un sportisku pasākumu iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām

Atvērto vispārattīstošo treniņu ar iedzīvotājiem un sportisku pasākumu iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām ERASMUS+ programmas finansētā projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2021” (European Week of Sport (Grant Agreement Nr. 101047517 – EWOS Latvia 2021) projektu konkursa „Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros” organizēšana.

“Par suvenīru un balvu iegādi"

“Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem konkursiem, pasākumiem, jubilejas pasākumam “Jaunība – 75” un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām

“Audumu, šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegādi"

“Audumu, šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

“Par akordeona un akordeona aksesuāru iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim ”Akords”

“Par akordeona un akordeona aksesuāru iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim ”Akords”

“Par sporta kartinga iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - kartingu pulciņam”

“Par sporta kartinga iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - kartingu pulciņam”

“Audumu, šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu noformēšanai

“Audumu, šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

“Par 3D SLA printera iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai – aviomodelisma un raķešu modelisma pulciņam”

“Par bērnu motocikla un speciāla apģērba iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - mopēdu pulciņam”

“Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.”

“Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām

“Par tautas deju aksesuāru un kostīmu detaļu izgatavošanu un šūšanu Daugavpils izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu un koru vajadzībām.”

–“Par digitālo klavieru un papildus aprīkojuma un inventāra iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas mācību procesa nodrošināšanai”

-“Par pārvietojamo baleta stieņu aprīkojuma iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūsdienu deju kolektīvu mācību darba nodrošināšanai”

Par pasākuma „ Jaunības” ģimeņu veselības diena” organizēšanu un tiesāšanu

“Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vokālo ansambļu mācību procesa nodrošināšanai”

“Par virpas iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam mācību darba nodrošināšanai”

“Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu vajadzībām.”

“Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem.”

Par “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuāli plastiskās mākslas un šūšanas pulciņu darba vajadzībām”

“Par pasākuma “Veselības diena “Jaunībā” organizēšanu un tiesāšanu”

“Par akordeona iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim “Akords”

“Par BJC “Jaunība” kartingu klubam Šaurā ielā 21A ieejas lieveņa atjaunošanu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu”

“Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā ielā 23.

“Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23

“Tautas deju festivāla “ Latvju bērni danci veda” Daugavpilī publicitātes materiālu izveide, druka, uzstādīšana, montāža un demontāža”

Par saldās balvas “Svētku cepumu kastīte” iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajam pasākumam “Latvju bērni danci veda”

Cenu aptauja - Par skutera (mopēda) iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mopēdu pulciņam

“Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

“Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem.”

Par iepirkuma: “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”

Par iepirkuma: „Saldumu piegāde Daugavpils BJC “Jaunība” rīkoto pasākumu dalībniekiem”

“Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība”

Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā ielā 23.

“Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23”

Par skaņu mikrofonu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas darba procesa nodrošināšanai”

“Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai”

“Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai”

„BJC “Jaunība” pasākumu, konkursu, sporta sacensību balvu un reprezentācijas materiālu iegāde”

Paziņojums par lēmumu. Cenu aptauja - “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”, identifik

Kārtridžu uzpildes līgums netiek noslēgts

Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība”, identifikācijas Nr. DPBJCJ2017/1-N

Par kartinga motora iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam”

Paziņojums par lēmumu. Par skutera iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mopēdu pulciņam.

Paziņojums par lēmumu. Cenu aptauja - Par akordeona iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim “Akords”DPBJCJ2016/2-N

Cenu aptauja - „ Saldumu piegāde Daugavpils BJC “Jaunība” rīkoto pasākumu dalībniekiem”

Paziņojums par lēmumu

„ Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība”, identifikācijas Nr. DPBJCJ2016/1-N

Paziņojums par lēmumu.Cenu aptauja - „Par auto transporta piekabes iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība” , identifikācijas Nr. DPBJCJ2015/2

Paziņojums par lēmumu "„Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DPBJCJ2015/1

Paziņojums par lēmumu Cenu aptauja - „Par kases aparāta iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība” , identifikācijas Nr. DPBJCJ2014/2-N

Paziņojums par lēmumu „Par Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu „Jaunība” Tautas ielā 7 ūdensvada padeves cauruļu nomaiņa”

Paziņojums par lēmumu "„Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DPBJCJ2013/1

Paziņojums par lēmumu “Par Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” filiāles Pumpura ielā 17 ēkas dūmvada remontu”

Paziņojums par lēmumu iepirkuma procedūrā „Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām”, identifikācijas Nr.DPBJCJ2012/6

30.07.2012. Paziņojumu par lēmumu iepirkuma procedūrā "Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" vajadzībām", ident.Nr.DPBJCJ2012/5

Paziņojums par lēmumu iepirkumam – “Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība””, identifikācijas Nr. DPBJCJ2012/4,

06.06.2012. Paziņojumu par pieņemto lēmumu iepirkumā „Datortehnikas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām, identifikācijas Nr.DPBJCJ2012/3

17.05.2012. Paziņojumu par pieņemto lēmumu iepirkumā „PVC logu izgatavošana un uzstādīšana”, ident.Nr. DPBJCJ2012/2, rezultātus.

25.04.2012. iepirkuma „Degvielas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām, ident.Nr.DPBJCJ2012/1, rezultātus.

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli
BJC Jaunība aktuāli
BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība