BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Skolēnu parlaments

DAUGAVPILS PILSĒTAS INICIATĪVO SKOLĒNU APVIENĪBA

DPISA

DAUGAVPILS PILSĒTAS INICIATĪVO SKOLĒNU APVIENĪBA

Daugavpils pilsētas iniciatīvo skolēnu apvienība (DPISA) ir jauniešu klubs, kas dibināts Daugavpilī 2019. gadā septembrī. Pilsētas iniciatīvo skolēnu apvienība ir pašu skolēnu radīta struktūra. DPISA ir iespēja jauniešiem pašiem izstrādāt un īstenot radošu un inovatīvu projektu savā pilsētā, gūstot jaunu pieredzi un attīstot sevī uzņēmīgumu. DPISA darbojas dažādās jomās: veselība, līdzdalība, sociālā iekļaušana, sports u.c.
DPISA ir pieci galvenie darbības virzieni, lai sekmētu izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu: „Līderis”, „Mana Latvija”, „Sociālā”, „Intelekts”, „Māksla”. Viena no darbības prioritātēm ir sekmēt jauniešu informētību. Attīstot jauniešu informācijas pieejamību tiks attīstīta BJC” Jaunība” mājas lapa www.jauniba.lv. Paralēli aktīvi tiek izmantoti sociālie tīkli, piemēram, VK, Instagram, www.facebook.com

Vasaras laikā DPSP rīko un organizē nometni augusta mēnesī, programmā piedalās DPSP un DPISA dalībnieki. Programmā ietilpst sporta un kultūrmasu pasākumi kā arī nākošā mācību gada plānošana . Nometne ir gada balva DPISA dalībniekiem par organizēto darbu visa gada garumā .

Darbības programmas

1. “Līderis”– virzīta uz rakstura veidošanos, aktīva dzīves veida attīstību, spēju audzināt cieņu pret citu cilvēku viedokli.
Projekti: -Apmācības un informatīvie semināri, diskusijas un lietišķās spēles;

2. “Mana Latvija”– sekmē organizācijas locekļu nacionālās apziņas veidošanos, piedaloties republikas kultūras mantojuma apzināšanā..
Projekti:
- Darbs ar jaunāko klašu skolēniem, vasaras nometne;
- Piedalīšanās starptautiskajos un valsts pasākumos;

3. “Sociālā”– žēlsirdības sajūtas attīstība, veselīga dzīves veida veicināšana.
Projekti:
- Labdarības pasākumi;
- Akcija – „Mana puķe tavam priekam”

4. “Intelekts” – attīsta jauniešu intelektuālās spējas.
Projekti:
- Erudīcijas konkurss „Aso prātu cīņa”, kvests;

5. “Māksla”– attīstīt jauniešu radošās spējas.
Projekti:
- „ Dīva” – radošo spēju un skaistuma konkurss;
- Sv. Valentīna diena, Skolēnu amatieru filmu konkurss

Valde (2020./2021.m.g.):

DPISA koordinātore – Tatjana Smirnova
Prezidents – Ādams Kazačonoks
Vice-prezidente – Margarita Ceceruka
Sekretāre: - Ieva Deiko
Kultūras un sporta pasākumu sekcijas vadītājs: Daniils Anenkovs
Analītiskās sekcijas vadītāja: Darja Kašina
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas sekcijas vadītāja: Anastasija BoruduļinaDarba laiks:

Pirmdiena 15:00 – 19:10
Otrdiena 15:00 – 19:10

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli
BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība