BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Dokumenti

Iepirkumi

  Izsludināts ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš  

2024-03-01

DPBJCJ2024/5 -N “Par bērnu motociklu, tehniskā aprīkojuma un speciāla apģērba iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - mopēdu pulciņam”

2024-03-11

2024-03-01

DPBJCJ2024/4-N “Audumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vokālo kolektīvu, teātra studijas un akordeonistu ansambļa dalībniekiem koncertkostīmu šūšanas vajadzībām”

2024-03-11

2024-02-27

DPBJCJ2024/3 -N “Šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

2024-03-07

2024-02-21

DPBJCJ2024/2-N Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu, konkursu un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.

2024-02-29

2024-02-21

DPBJCJ2024/1-N Par suvenīru, reprezentācijas preču un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem konkursiem, pasākumiem un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.

2024-02-29

2023-09-26

DPBJCJ2023/5-N Par akordeona un akordeona aksesuāru iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim ”Akords”

2023-10-05

2023-03-03

DPBJCJ2023/4-N Par bērnu motocikla, tehniskā aprīkojuma un speciāla apģērba iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - mopēdu pulciņam

2023-03-10

2023-02-17

DPBJCJ2023/3-N Par suvenīru, reprezentācijas preču un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem konkursiem, pasākumiem un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.

2023-02-24

2023-02-01

DPBJCJ2023/2-N Šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.

2023-02-08

2023-01-26

DPBJCJ2023/1-N “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu, konkursu un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.”

2023-01-31

2022-05-13

DPBJCJ2022/6-N Par ugunsdzēsības aparātu iepirkšanu Daugavpils Inovāciju centram Vienības ielā 30

2022-05-20

2022-05-03

DPBJCJ2022/5-N Par CO2 lāzera 50W iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai – aviomodelisma un raķešu modelisma pulciņam

2022-05-12

2022-04-04

DPBJCJ2022/4-N Par CO2 lāzera 50W un virpas metāla apstrādei iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai – aviomodelisma un raķešu modelisma pulciņam

2022-04-12

2022-03-15

DPBJCJ2022/3-N Par suvenīru, reprezentācijas preču un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” un rīkotajiem konkursiem, pasākumiem un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām

2022-03-22

2022-03-07

DPBJCJ2022/2-N “Par bērnu motocikla un speciāla apģērba iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - mopēdu pulciņam”

2022-03-15

2022-03-01

Nr. DPBJCJ2022/1-N “Šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

2022-03-09

2021-09-14

Nr. DPBJCJ2021/3-N BJC “Jaunība” nepieciešams organizēt atvērtos vispārattīstošos treniņus ar iedzīvotājiem un sportisku pasākumu iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām ERASMUS+ programmas finansētā projekta “Eiropas Sporta nedēļa 2021” (European Week of Sport (Grant Agreement Nr. 101047517 – EWOS Latvia 2021) projektu konkursa „Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros”

2021-09-17

2021-03-11

Nr. DPBJCJ2021/2-N “Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem konkursiem, pasākumiem, jubilejas pasākumam “Jaunība – 75” un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.

2021-03-19

2021-03-11

Nr. DPBJCJ2021/1-N “Audumu, šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

2021-03-19

2020-09-10

DPBJCJ2020/7-N “Par akordeona un akordeona aksesuāru iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim ”Akords”

2020-09-21

2020-02-27

DPBJCJ2020/6-N “Par sporta kartinga iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - kartingu pulciņam”

2020-03-06

2020-02-20

DPBJCJ2020/5-N “Audumu, šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

2020-03-02

2020-01-31

DPBJCJ2020/4-N “Par 3D SLA printera iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai – aviomodelisma un raķešu modelisma pulciņam”

2020-02-10

2020-01-31

DPBJCJ2020/3-N “Par bērnu motocikla un speciāla apģērba iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - mopēdu pulciņam”

2020-02-10

2020-01-21

DPBJCJ2020/2-N “Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām"

2020-01-30

2020-01-21

DPBJCJ2020/1-N “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.”

2020-01-30

2019-12-23

DPBJCJ2019/9-N “Par tautas deju aksesuāru un kostīmu detaļu izgatavošanu un šūšanu Daugavpils izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu un koru vajadzībām".

2020-01-10

2019-09-26

DPBJCJ2019/8-N “Par digitālo klavieru un papildus aprīkojuma un inventāra iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas mācību procesa nodrošināšanai”

2019-10-09

2019-09-13

DPBJCJ2019/7-N Par pasākuma „ Jaunības” ģimeņu veselības diena organizēšanu un tiesāšanu

2019-09-18

2019-09-06

Nr. DPBJCJ2019/6-N “Par pārvietojamo baleta stieņu aprīkojuma iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūsdienu deju kolektīvu mācību darba nodrošināšanai”

2019-09-20

2019-06-28

DPBJCJ2019/5-N “Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vokālo ansambļu mācību procesa nodrošināšanai”

2019-07-09

2019-05-21

Nr. DPBJCJ2019/4-N “Par virpas iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam mācību darba nodrošināšanai”

2019-05-28

2019-03-05

DPBJCJ2019/3-N “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu vajadzībām.”

2019-03-12

2019-02-27

DPBJCJ2019/2-N “Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem

2019-03-08

2019-02-06

DPBJCJ2019/1-N “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”

2019-02-15

2018-09-13

Nr. DPBJCJ2018/12-N “Par pasākuma „Veselības diena Jaunībā” organizēšanu un tiesāšanu

2018-09-17

2018-08-10

Nr. DPBJCJ2018/11-N “Par akordeona iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim “Akords”

2018-08-17

2018-08-09

Nr. DPBJCJ2018/10-N “Par BJC “Jaunība” kartingu klubam Šaurā ielā 21A ieejas lieveņa atjaunošanu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu”

2018-08-16

2018-05-11

Nr. DPBJCJ2018/9-N “Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23

2018-05-21

2018-04-04

Nr. DPBJCJ2018/8-N “Tautas deju festivāla “ Latvju bērni danci veda” Daugavpilī publicitātes materiālu izveide, druka, uzstādīšana, montāža un demontāža”

2018-04-06

2018-03-20

Nr. DPBJCJ2018/ 7-N “Par saldās balvas “Svētku cepumu kastīte” iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajam pasākumam “Latvju bērni danci veda”

2018-03-27

2018-02-27

Nr. DPBJCJ2018/6-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2018-03-06

2018-02-27

Nr. DPBJCJ2018/5-N “Par mopēda iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mopēdu pulciņam”

2018-03-09

2018-02-13

Nr. DPBJCJ2018/4-N “Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem.

2018-02-20

2018-02-09

Nr. DPBJCJ2018/3-N Iepirkuma priekšmets: „Saldumu piegāde Daugavpils BJC “Jaunība” rīkoto pasākumu dalībniekiem”

2018-02-16

2018-02-09

Nr. DPBJCJ2018/2-N “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”

2018-02-16

2018-01-30

DPBJCJ2018/1-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2018-02-08

2017-11-07

Nr. DPBJCJ2017/8-N “Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23

2017-11-14

2017-10-26

Nr. DPBJCJ2017/7-N “Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23

2017-11-06

2017-10-20

Nr. DPBJCJ2017/6-N “Par skaņu mikrofonu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas darba procesa nodrošināšanai”

2017-10-27

2017-09-22

Nr. DPBJCJ2017/5-N “Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai”

2017-09-29

2017-09-13

Nr. DPBJCJ2017/1-N “Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai”

2017-09-19

2017-02-06

Nr. DPBJCJ2017/3N „BJC “Jaunība” pasākumu, konkursu, sporta sacensību balvu un reprezentācijas materiālu iegāde”

2017-02-09

2017-01-18

Nr. DPBJCJ2017/2-N “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”

2017-01-31

2017-01-10

Nr. DPBJCJ2017/1-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2017-01-20

2016-04-11

DPBJCJ2016/4-N “Par kartinga motora iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam.

2016-04-15

2016-03-05

DPBJCJ2016/3-N “Par skutera iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mopēdu pulciņam”

2016-04-13

2016-03-29

UZAICINĀJUMS “Apbalvojumu izgatavošana pasākumam ”Pirmais atklātais stendu modeļu konkurss Daugavpilī””

2016-03-31

2016-03-17

Nr. DPBJCJ2016/3-N “Par nepieciešamo audumu un šūšanas piederumu iegādi BJC ”Jaunība” mūsdienu deju kolektīviem, šūšanas un dizaina pulciņa “Stils” un pulciņa “Mīkstā rotaļlieta” mācību procesa nodrošināšanai”

2016-03-22

2016-03-17

Nr. DPBJCJ2016/2-N “Par akordeona iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim “Akords”

2016-03-29

2016-03-15

UZAICINĀJUMS piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām „Saldumu piegāde Daugavpils BJC “Jaunība” rīkoto pasākumu dalībniekiem”

2016-03-21

2016-02-24

Nr. DPBJCJ2016/1-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2016-03-08

2015-03-12

Nr. DPBJCJ2015/2 “Par auto transporta piekabes iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2015-03-28

2015-01-15

Nr. DPBJCJ2015/1 "Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" vajadzībām

2015-01-26

2014-08-26

Nr. DPBJCJ2014/2-N “Par kases aparāta iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2014-08-28

2014-02-19

Nr. DPBJCJ2014/1-N “Par Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Tautas ielā 7 ūdensvada padeves cauruļu nomaiņu”

2014-02-27

2013-12-10

DPBJCJ2013/1 „Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām”

2013-12-20

2013-02-19

DPBJCJ2013/1-N “Par Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” filiāles Pumpura ielā 17 ēkas dūmvada remontu”

2013-02-25

2012-11-27

DPBJCJ2012/6 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām

2012-12-10

2012-07-19

DPBJCJ2012/5 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra

2012-07-30

2012-07-03

DPBJCJ2012/4 Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība”

2012-07-16

2012-05-11

DPBJCJ2012/3 Datortehnikas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām

2012-05-23

2012-04-02

DPBJCJ2012/2 PVC logu izgatavošana un uzstādīšana

2012-04-16

2012-03-14

DPBJCJ2012/1 Degvielas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām

2012-03-26

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli
BJC Jaunība aktuāli
BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība