BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Par mums

PRIVĀTUMA POLITIKA

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) privātuma politikas mērķis ir informēt fizisko personu (turpmāk – datu subjekts) par viņa personas datu apstrādes nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem, par personas datu aizsardzību, par datu subjekta tiesībām un to nodrošināšanu.

Pašvaldība apstrādā (vāc, saņem, glabā, nodod, dzēš) fizisku personu datus ar nolūku izpildīt savas funkcijas, realizēt pilnvaras un sniegt pakalpojumus.

Atkarībā no pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, pašvaldība apstrādā personas datus Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē. Pašvaldība var apstrādāt personu datus saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi) un Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī, sabiedrības interesēs.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk- Pašvaldība), vienotās reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā/korespondences adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, Daugavpils, Pašvaldības kontaktinformācija: tel.: +371 65404344; +371 65404399, oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv. Uz šo pasta vai e-pasta adresi var iesūtīt datu subjekta pieprasījumu.

2. Pašvaldības kontaktinformācija saziņai personas datu apstrādes jautājumos: e-pasts - dati@daugavpils.lv, pasta adrese (ar norādi „Datu aizsardzība”) - Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401. Uz šo kontaktadresi var iesūtīt jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar privātuma politikas 34. punktu.

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība