BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Metodiskais darbs

Humānā pedagoģija

“PRIEKS IR ĪPAŠA GUDRĪBA” – SVARĪGA PIEREDZE UN DZĪVES IZAICINĀJUMS IX HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS LASĪJUMOS

Lasījumu moto:

“Cilvēks nevar dzīvot pasaulē, ja viņam nav nekā priecīga priekšā.

Cilvēka dzīves patiesais stimuls ir rītdienas prieks…”

/A. S. Makarenko/

Lejupielāde

DESMITĀ VASARAS SKOLA HUMĀNAJĀ PEDAGOĢIJĀ AGLONĀ “MĪLU UZLABOT DZĪVI AR MĪLESTĪBU” / KĀ MĪLĒT BĒRNU?/

No 19. – 21.augustam Aglonā norisinājās tradicionālā humānās pedagoģijas vasaras skola “Mīlu uzlabot dzīvi ar mīlestību”/ Kā mīlēt bērnu?/ .

Šogad vasaras skolai ir jubileja – jau 10 gadus Aglonas vidusskolas kolektīvs direktores Lidijas Šatilovas vadībā vasarā pieņem skolotājus ne tikai no Latgales, bet no visas Latvijas. Latvijas asociācijas vadītāja Irmīne Pogrebņaka un Lidija Šatilova ar lielu mīlestību izplāno vasaras skolas programmu, kā arī aicina lektorus un viesus.

Lejupielāde

Kā mīlēt bērnus – svarīga saruna Humānās pedagoģijas lasījumos

30.janvārī zoom formātā notika VIII Viskrievijas (ar starptautisko piedalīšanos) humānās pedagoģijas lasījumi „Kā mīlēt bērnus?” 300 dalībnieku starpā no Latvijas bija apmēram 20 pedagogi, no kuriem 6 bija no Daugavpils. Kāds bija šo Lasījumu saturs? Tas bija par Mīlestību! Par mīlestību pret bērniem, savu darbu, sevi pašu..

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas vasaras skola “Vērtību un tikumu audzināšana izglītības procesā”

No 4.-6.augustam Aglonā norisinājās tradicionālā humānās pedagoģijas vasaras skola. No Daugavpils piedalījās 6 pedagogi: Valentīna Rudņeva, Alina Skurjate – BJC „Jaunība”, Dina Nikiforova 12.p.i.i., Natalija Pikina 18.p.i.i., Ingrīda Kampāne un Anita Visockа-24.p.i.i .

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas konference “Griba ir visvērtīgākā uzvara”

20.martā Kazahstānā plānoto starptautisko Humānās pedagoģijas lasījumu vietā pirmo reizi notika starptautiska videokonference – vebinārs. Lasījumi un konference tika veltīti pedagogam M.P.Ščetiņinam.

Lejupielāde

Pedagoģiskie lasījumi Kazahstānā

2020. gada 17.-24.martā, 8 dienas, 845 EUR

Valsts, kas vēl ir liels noslēpums Latvijas tūristam - Kazahstāna. Stepes, kalni, ainavas, mūžīgie kanjoni, ezeri. Kazahstānas bagātība ir tās mežonīgā daba, tā apbur ar savu pirmatnīgumu. Iepazīsimies ar daudzveidīgām kazahu tradīcijām, izbaudīsim vietējo viesmīlību un nogaršosim Vidusāzijas gardos ēdienus.

Lejupielāde

Aicinājums uz 19. Starptautiskajiem pedagoģiskajiem lasījumiem - “Воля есть самая драгоценная победа” ‘’Griba ir visvērtīgākā uzvara”.

Almati 20.-22.03.2020

Vēl spilgtā atmiņā šī gada martā lieliski organizētie Pedagoģiskie lasījumi Rīgā un tikšanās ar kolēģiem. Šalva un Paata Amonašvili mūs aicina uz 19. pedagoģiskajiem lasījumiem Almati, Kazahstānā

Lejupielāde

“Griba – visdārgākā uzvara”

2019.gada 25. – 26 oktobrī Aglonas vidusskolā – Humānās pedagoģijas mācību iestādē , notika Baltijas valstu 13. Humānās pedagoģijas lasījumi “Griba – visdārgākā uzvara”.

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas vasaras skola Bebrenē. 2019.gada 20. - 22. augusts

Tēma: Medijsizglītība kā 21. gadsimta pedagoģiskā inovācija un humānās pedagoģijas principu realizēšanas iespēja.

Motto: “Audzināšana nav slēgts process, to nevar norobežot telpā un Bērnu nevar izolēt no ārpasaules. Audzināšana ir pedagoga un skolēna kopā kāpšana uz kultūras kalna virsotni”. Šalva Amonašvili

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas vasaras skola Aglonā. 2019.gada 17.-19. jūnijs

Tēma:

“Valodā veldzējas cilvēka dvēsele.”/Skolotāja valoda/

Moto: “Audzināšana ar vārdu ir pati sarežģītākā, pati grūtākā, kas vien var būt pedagoģijā.”

V. Suhomlinskis

Lejupielāde

Seminārs pedagogiem – Humānās pedagoģijas interesentiem

13.februārī pedagogi, kuriem interesē humānā pedagoģija, sapulcējās BJC “Jaunība” metodiskajā kabinetā. V.Rudņeva dalījās ar brauciena uz Maskavā notikušajiem VI Krievijas humānās pedagoģijas lasījumiem iespaidiem, kā arī apkopoja konferences materiālus.

Skolotājiem tika piedāvātas daudzas prezentācijas, meistarklašu un laboratoriju videoieraksti, kā arī jauna literatūra.

Lejupielāde

“Skaidras domas rada brīnumus”

26.-27.oktobrī Klaipēdā notika Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konference “Skaidras domas rada brīnumus”

Latgali Klaipēdā pārstāvēja 12 Daugavpils un 4 Aglonas skolotāji.

25.oktobrī mūsu grupa kopā ar M.Gorkija proģimnāzijas skolotāju Sabīnu Kurbanovu devās ekskursijā pa pilsētu. Mēs redzējām skaistākās un noslēpumainākās pilsētas vietas, bijām pie jūras, pastaigājāmies pa bruģētām ieliņām.

26. un 27.oktobrī bija piesātinātas mācību dienas. Notika tikšanās ar daudziem humānajā pedagoģijā pazīstamiem cilvēkiem.

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas vasaras skola 2018

2018.gada vasaras skolu tēma “Nav viegli būt dvēseles dārzniekam” vai “Pārmaiņas izglītībā. Kompetences Humānās pedagoģijas principu skatījumā.”

Moto: “Lai kļūtu par augstāko labuma guvēju, nepieciešams labiekārtot visu tautu. Lai būtu labiekārtota visa tauta, nepieciešama labiekārtota ģimene. Lai būtu labiekārtota ģimene, nepieciešams, lai labiekārtotība būtu pašam sevī. Lai būtu labiekārtotība pašam sevī, nepieciešams, lai sirds būtu izlabota. Lai būtu sirds izlabota nepieciešamas gaišas, tīras domas.” /Konfūcijs/

Lejupielāde

„IEMĪLIET NĀKOTNI – IZAUGS SPĀRNI”

Konferences vadmotīvs:

„Ja vēlies, lai pasaule mainītos – kļūsti pats par šo izmaiņu. Ja vēlies izmaiņas nākotnē – kļūsti par šo izmaiņu tagadnē. Nākotne sākas caur mums un nevis ar dienas maiņu”. Mahatma Gandijs

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas vasaras skola Bebrenē

No 9.augusta līdz 11.augustam Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā notika Humānās pedagoģijas vasaras skola “Mācību stunda – skolēna dzīves pērle”. Vasaras skolā piedalījās arī pedagogi no piecām Daugavpils skolām: Žanneta Bogdanoviča, Natālija Dzjumane, Olga Gapejenkova, Aļona Ivanova, Elvīra Ivanova, Margarita Ribakova (Daugavpils 9.vidusskola), Irīna Marcinkeviča (Daugavpils 15.vidusskola), Kristīne Meļnika (Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs), Olga Ogurcova (Daugavpils Saskaņas pamatskola) un Ilga Ničaja (Daugavpils 10.vidusskola).

Lejupielāde

“Mācību stunda – fenomens skolēnu audzināšanas procesa kontekstā”

No 14. līdz 16. jūnijam brīnišķīgajā Latvijas pilsētā Aglonā sapulcējās skolotāji no visas Latvijas. Mēs ieradāmies, lai piedalītos Humānās pedagoģijas vasaras skolas apmācībās “Mācību stunda – skolēna dzīves pērle”, kurus organizēja Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas vadītāja Irmīne Pogrebņaka. Vadoties pēc vecajām tradīcijām, mūs uzņēma Aglonas vidusskolas kolektīvs Lidijas Šatilovas vadībā.

Lejupielāde

Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi humānās pedagoģijas lasījumi

25. – 27. martā Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi notika 15. starptautiskie humānās pedagoģijas lasījumi. Šoreiz lasījumu tēma bija „Audzināšana morālajā atmiņas klimatā”. Lasījumos piedalījās Daugavpils skolotāju delegācija 15 cilvēku sastāvā, bet kopumā no Latvijas uz Gruziju devās 90 skolotāji.

Lejupielāde

Cien. Humānās pedagoģijas biedri un atbalstītāji!

2015.gada 27.oktobrī Rīgā ,Anniņmuižas vidusskolā /Kleistu ielā 14, satiksme ar 4.tramvaju, līdz Kleistu ielai/ notiks Humānās pedagoģijas Asociācijas biedru un atbalstītāju sanāksme.

Dienas kartībā:

10.00 -11.30 „Pieskarties debesīm.” – Valentīna Voiciša, Lavrenču sākumskolas skolotāja,Sigulda, HP bruņinieks.

11.40 – 12.40 „Matemātika – dzīva, apgarota, radoša.” – Jelena Golmeistare, Jelgavas 5.vidusskolas direktora vietniece, matemātikas skolotāja, HP bruņinieks.

12.50 – 13.20 „Pieredze.” - Natālija Novikova - Jelgavas 5.vidusskolas vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja, HP skolotājs.

14.00 - 15.00 Mācību stundu fragmenti HP.

15.00 - Biedru sanāksmes organizatoriskie jautājumi.

Dalības maksa: Biedriem – 0

Atbalstītājiem – 5 eiro, lūdzu iemaksāt kontā

Konts Swedbankā:

LV06HABA0551028881077

LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS

ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA

Reg. Nr.: 40008142836

Asociācijas valdes vārdā: I.Pogrebņaka

Lejupielāde

„SKOLOTĀJ, IZVED UZ GARA SKAISTUMA CEĻA”

26. oktobrī Daugavpils centra vidusskolas, 9., 10., 17.vidusskolas, Daugavpils 11. pamatskolas, Rēriha centra un BJC „Jaunība” pedagogu delegācija ieradās Viļņā uz VIII Starptautisko Baltijas humānās pedagoģijas konferenci. Šajā dienā mēs kopā ar ekskursijas vadītāju Natāliju Rubcovu apskatījām Viļņas pilis, vecpilsētas pieminekļus, apmeklējām Dzintara muzeju.

Lejupielāde

2011./2012.m.g. darbības atskaite

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieku audzināšanas jomā un klašu audzinātāju MA un Metodiskā centra darbības atskaite 2011./2012. mācību gadā

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas Vasaras nometne. Darot labu - pats kļūstu labāks.

Humānās pedagoģijas piekritējiem, atbalstītājiem, skolotājiem, vecākiem.

Vieta: Bebrenē

Norises laiks: 7. 8. 9. augustā

Lejupielāde

Humanās Pedagoģijas prezentācija- Daugavpils 13.vidusskolas Svetlana Boicova

Lejupielāde

1.martā Labestības diena!

Aicinām atbalstīt Starptautiskās Humānās pedagoģijas centra aicinājumu, visās Latvijas skolās

1. martā novadīt Labestības stundas!

Lejupielāde

11. Starptautiskie Humānās Pedagoģijas Lasījumi Maskavā

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas vasaras nometne

Lejupielāde

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība