BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Metodiskais darbs

Plašāka skolēna izglītības pieredze

Ceļā uz Līvānu 1.vidusskolu.

Īstenojot direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības moto Ceļš vienmēr ir jauns, 25.11.22. četrpadsmit atbildīgie par audzināšanas procesiem skolā devās uz Līvānu 1.vidusskolu, lai smeltos idejas un iedvesmu savai turpmākajai darbībai. Vispirms bija iespēja apmeklēt Laimiņas skolu, kurā kopā sadzīvo pirmsskolas un 1.-3.klašu bērni. Vieta pārsteidza ar savu pārdomāto un uz skolēnu un skolotāju labbūtību veidoto vidi. Turpmākais ceļš veda uz Līvānu 1.vidusskolu, kurā bija iespēja tikties ar daudziem savas jomas profesionāļiem- skolas direktoru, vietniekiem, bibliotekārēm, atbalsta personālu un skolotājiem, kā arī apskatīt mūsdienīgo infrastruktūru (vieglatlētikas manēža, trenažieru zāle, baseins u.c.) Būtiskākā atziņa, kuru guvām skolā, ir tā, ka skolas darba organizācijas uzlabošanai nemitīgi ir jāmeklē jauni, uz sadarbību vērsti un mūsdienīgi risinājumi, pie tam ņemot vērā to, ka mūsdienīgu tehnoloģiju esamība nenozīmē modernu mācību vidi. Ir svarīgi cilvēki, kas tās jēgpilni izmanto. Arī skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji apstiprināja, ka savā darbībā cenšas izmantot IT resursus, kas nodrošina plašu skolēnu un vecāku iesaisti skolas dzīvē. Dzīvesprieks, laba kopābūšanas sajūta, kopīgas vērtības un visu iesaistīto pušu sadarbība – Līvānu 1.vidusskolas veiksmes atslēga.

Lejupielāde

Tikumiskās vērtības un kompetences Saskaņas pamatskolā.

2019.gada 26.februārī Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs “Tikumisko vērtību audzināšana kompetenču pieejas kontekstā”, kas bija paredzēts direktoru vietniekiem audzināšanas jomā un klašu audzinātājiem.

Lejupielāde

Klašu audzinātāju klubiņa nodarbība

18.oktobrī BJC „Jaunība” telpās notika klašu audzinātāju klubiņa tikšanās „Praktiskā nodarbība ar psihologu klases saliedēšanai”. Tās laikā Daugavpils pilsētas Izglītības psiholoģe Linda Vingre aktualizēja skolotāja lomu klases saliedēšanas procesā, norādot, cik ļoti svarīga ir skolotāja harizma un dzīvesprieks. Klašu audzinātājiem tika parādīti praktiski piemēri, kā uzlabot situāciju klasē. Kopumā nodarbību apmeklēja 12 vispārizglītojošo skolu pedagogi. Liels paldies lektorei par tik interesantu un aizraujošu stāstījumu!

Informāciju sagatavoja:

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA vadītāja

Agnese Jurģīte

e-pasts: jurgite@inbox.lv

Lejupielāde

Interešu izglītība kā audzināšanas procesa neatņemama sastāvdaļa

Jau ilgāku laiku Latvijas izglītības sistēmas ietvaros notiek diskusijas par interešu izglītības kvalitāti, tāpēc arī Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības darba plānā tika paredzēti pieredzes apmaiņas semināri, kuru laikā varētu detalizētāk iepazīt interešu izglītības nodarbību piedāvājumu un pedagogu darba formas Daugavpils izglītības iestādēs. 2015.gada 5.februārī direktoru vietniekiem audzināšanas jomā bija iespēja piedalīties pirmajā šāda veida pasākumā, kurš notika BJC „Jaunība”.

Lejupielāde

Pavasarīgā audzināšanas konference Daugavpils 9.vidusskolā

16.aprīlī Daugavpils 9.vidusskolā notika audzināšanas jomas metodisko izstrādņu konference- ideju krātuve „Es daru tā”. Pēc Daugavpils 9.vidusskolas ansambļa muzikālā priekšnesuma (skolotāja Ilona Ļaksa) Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska novēlēja visiem daudz radošu ideju un iedvesmu. Konferences turpinājumā tika aktualizēts jautājums, ka bieži vien mēs vairāk pievēršamies skolēnu audzināšanas jautājumiem un savu attīstību atstājam novārtā. Daugavpils krievu vidusskolas- liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Sokolova aicināja sanākušos pievērsties pašrūpēm un aprakstīja savu vidusskolēnu pašaudzināšanas vides radīšanas pieredzi.

Lejupielāde

Humānās pedagoģijas ideju atbalstītāju tikšanās Daugavpils 10.vidusskolā

20.februārī Daugavpils 10.vidusskolā tika organizēts seminārs pilsētas skolu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, kā arī klašu audzinātājiem „Skolas pieredze humānajā pedagoģijā’’.

Lejupielāde

Īss atskats uz audzināšanas darba aktivitātēm 2013./2014.m.g. 1.semestrī

Lejupielāde

28.08.2013. Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu audzināšanas darba pieredzes konference „Atver sevi pārvērtībām, neļauj izzust vērtībām”

2013.gada 28.augustā, 3.vidusskolā plkst.11.30

Lejupielāde

1.martā Labestības diena!

Aicinām atbalstīt Starptautiskās Humānās pedagoģijas centra aicinājumu, visās Latvijas skolās 1.martā novadīt Labestības stundas!

Lejupielāde

2012.gads - Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gads

Plānojot audzināšanas darbu izglītības iestādēs un sekmējot skolēnu pilsonisko izglītību, aicinām ņemt vērā, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2012.gads ir pasludināts par Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gadu.

Lejupielāde

Daugavpils pilsētas skolu direktoru vietnieku audzināšanas jomā un klašu audzinātaju MA darba plānojums

Lejupielāde

Aktualitātes un prioritātes

Lejupielāde

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība