BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Par mums

Apraksts

Daugavpils BJC Jaunība

BJC „JAUNĪBA ” VĪZIJA

Interešu izglītības iestāde ir atvērta mācību iestāde, kas:

• Nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas,
• Sekmē personiskās un nacionālās identitātes attīstīšanu,
• Nodrošina radošu pašizteiksmi un preventīvu darbu,
• Novērš negatīvo tendenču attīstību jaunatnes vidū,
• Veicina dzīves karjeras izvēles iespējas.

BJC „JAUNĪBA” DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI

MĒRĶIS

Atbilstoši katra audzēkņa vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un vispusīgi attīstītu personību.

UZDEVUMI

1. Iespēju nodrošināšana bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai.
2. Interešu izglītības programmās iesaistīto pedagogu tālākizglītības un organizatoriski metodiskā darba nodrošināšana, t.sk., interešu izglītības programmu, darba formu un metožu pilnveide.
3. Ārpusstundu organizatoriski metodiskā darba nodrošināšana.
4. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un to apvienībām, kā arī ar biedrībām un nodibinājumiem interešu izglītības un audzināšanas darba jomā.
5. Starptautiskās sadarbības īstenošana interešu izglītības un audzināšanas jomā.
6. Interešu izglītības un audzināšanas darba sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība pilsētā.
7. Pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanas sekmēšana.
8. Preventīvā darba veicināšana negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū.
9. Praktiskam darbam un dzīvei derīgas papildizglītības iegūšanas veicināšana.

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība