BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Aktivitātes

“Ceļš, kuru mēs ejam kopā…” [2023-05-23 08:48:23]

2022. gada 22. oktobrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika

Marinas Baraņukas un Karinas Stivriņas autorseminārs “Ceļš, kuru mēs ejam kopā…”.

Autorsemināra moto bija: „Skolotāja profesija ir vissarežģītākā, jo tā saistās ar bērna dvēseli. Skolotāja profesijai ir vislielākā atbildība, jo tā saistās ar cildenu savas zemes patriotu audzināšanu. Skolotāja profesija ir viscēlsirdīgākā, jo īstens Skolotājs visu savu dzīvi meklē un pilnveido sevī visas cilvēces labākās īpašībās, kuras apguvis pats un cenšas to audzināt katrā skolēnā”. /V.Nioradze/

Seminārā piedalījās vairāk nekā 40 pedagogi, no viņiem 12 no Daugavpils (BJC “Jaunība”- 3, Saskaņas psk.- 2, Draudzīgā aicinājuma vsk.- 6, Medumu speciālā pamatskola – 1)

Semināra dalībniekus uzrunāja biedrības “Mācību centrs “Gaisma”” valdes priekšsēdētāja Karina Stivriņa un Krāslavas izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne.

Augstais viesis no Igaunijas Marina Baraņuka (Igaunijas Humānās pedagoģijas asociācijas vadītāja, pedagoģe-konsultante, Zelta zīmes “Sirds un rozes kalps” īpašniece, Goda medaļas “Par ieguldījumu izglītības attīstībā” ieguvēja, balvas “Misija izglītībā” laureāts) stāstīja par skolotāju aicinājumu, dalījās ar metodēm darbā ar bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Skolotājs ir tas, kurš jūt, kā skolēns mācās. Skolotājs nemitīgi meklē ceļus savai garīgajai izaugsmei un pats mācās no bērniem. Marina ar piemēriem parādīja, kā iepriecināt citus, kā pasniegt dāvanas, kā mazināt un izvairīties no konfliktiem. Kādai jābūt pedagoga personībai, pedagogiskajam taktam.

Karina Stivriņa (Mg.paed, Humānās pedagoģijas skolotāja,biedrības “Mācību centrs “Gaisma”” valdes priekšsēdētāja, uzņēmēja, iedvesmotāja, soliste, vokālo konkursu laureāte, balvas “Jaunais tūrisma pakalpojumu sniedzējs” ieguvēja, Priežmale, Latvija) pastāstīja par Humānās pedagoģijas principiem un atziņu izmantošanu audzināšanas darbā. Par iekšējo brīvību un tikumisko audzināšanu.

Par to, сik grūti ir uzņemties atbildību par savu rīcību un kā ir svarīgs “Ceļs, kuru mēs ejam kopā”. Karina iepriecināja semināra dalībniekus ar savām dziesmām, vairākas no kurām semināra dalībnieki zināja un dziedāja līdzi. Pedagogi no Daugavpils tradicionāli pasniedza M.Baraņukai un K.Stivriņai Daugavpils ražojuma saldās dāvanas.

Kāda maģiska atmosfēra valdīja zālē! Cik daudz prieka, pozitīvo emociju un zināšanu mēs visi saņēmām! Skanēja tik daudz laba vēlējumu! Iespējams, daudziem skolotājiem šī tikšanās būs sākums radošam ceļam humānajā pedagoģijā. Humānā pedagoģija ir filozofija un dzīves māksla. Pedagoga darbs ir maģisks, ne vienmēr viegls, bet obligāti ar mīlestību sirdī.

Paldies Daugavpils pilsētas BJC ”Jaunība” direktorei A.Jansonei par atbalstu un iespēju apmeklēt semināru!

V.Rudneva, D.Ņikiforova- semināra dalībnieki


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība