BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Aktivitātes

Aktuālākais jauniešiem - iespēja saņemt emocionālu atbalstu un drošu vidi. [2023-02-27 10:51:16]

Lai jaunieši veidotos par sabiedrības locekļiem, kas aktīvi iesaistās, līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā, nepietiek ar pieejamo informāciju pašvaldības mājaslapā par iespēju izteikt savas domas. Daugavpils pašvaldība, pilnveidojot jaunatnes politiku, februārī turpināja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projekta “Dialogs nākotnei” aktivitātes. Šobrīd ir uzsāktas jauniešu domnīcas – neformālas, taču tematiski virzītas tikšanās starp lēmumu pieņēmējiem, darba ar jaunatni veicējiem un jauniešiem. Komunikācija ir risinājumu svarīgākais elements, kas ļaus papildināt, aktualizēt Daugavpils pilsētas pašvaldības izstrādāto jaunatnes politikas attīstības plānu.

Pirmā domnīca, pulcējot pilsētas jauniešus, notika Jauniešu iniciatīvu centrā. Jaukā atmosfērā jaunieši analizēja jaunatnes darbu pilsētā, dalījās ar saviem iespaidiem un izteica rekomendācijas Daugavpils jaunatnes attīstības plānam.

1. Līdzdalības un iniciatīvu atbalsta virzienam jaunieši rekomendēja nodrošināt drošu vidi – jauniešu iniciatīvu (atbalsta) centra nepārtrauktu pieejamību, neformālās izglītības izglītojošu klubu regulāru darbību. Ir nepieciešama pieejama vieta, kur jaunieši var dalīties ar saviem plāniem un idejām, saņemt atbalstu un resursus to attīstīšanai. Tāpat tika aktualizēts izglītības iestādēs pieejamo fakultatīvo nodarbību saturs, kas norādīja, ka nepieciešams pievienot modernas fakultatīvās nodarbības (psiholoģija, kriminālistika, kino industrija) vai arī dažādu ekspertu piesaisti papildus izglītošanai.

2. Nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomai jaunieši izvirzīja ideju par finanšu pratības mācībām jau skolas programmā, lai jaunietis praktiski prastu plānot savu budžetu. Jaunieši izteica nepieciešamību palīdzēt jaunam uzņēmējam uzsākt mazo biznesu ar speciālistu padomiem, mentoringu. Nepārliecinātības un nezināšanas periodā būtiski ir dzirdēt jau veiksmīga uzņēmēja iedrošinājumu un personīgo pieredzi, piemēram, par uzņēmuma dibināšanu. Jaunieši vēlas, lai pilsētā būtu iespēja gūt darba pieredzi līdz 21 gada vecumam.

3. Atbalstošas vides un klimata virzienam jaunieši izvirzīja aktualitāti organizēt morālā un psiholoģiskā atbalsta tikšanās jauniešiem viegli uztveramā valodā, paaugstināt iedzīvotāju (ne tikai jauniešu) izpratni mentālās veselības, pašizaugsmes jomā, kas nodrošina dzīves kvalitāti. Jaunieši uzskata, ka pieaugušie neizprot depresijas patieso problēmu un bieži nezināšanas pēc norāda uz jauniešu slinkumu. Viena no idejām izskanēja arī par reklāmas, informācijas apmaiņas nodrošināšanu, kas nonāk skolās un jauniešu centros, par iespējām palīdzēt viens otram.

Jauniešu rekomendācijas tiks izskatītas, apkopotas un ņemtas vērā Daugavpils jaunatnes attīstības plāna papildināšanai, kas ilgtermiņā radīs jauniešiem piemērotu vidi pilsētā un veicinās jauniešu palikšanu un atgriešanos pilsētā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Sagatavoja

Santa Upīte

Projekta vadītāja

santa.upite@jauniba.lv


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība