BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Aktivitātes

Izglītība, kas fokusējas uz tehnoloģiju un radošumu [2024-03-14 13:19:36]

Pavasara brīvlaikā Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” notika divi izglītojošie semināri pilsētas iestāžu skolotājiem: “Dizaina un tehnoloģijas stundas ar STEM saturu” un “Dabas materiālu kompozīciju veidošana”. Kopā semināros piedalījās 17skolotāji no dažādām pilsētas skolām (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola, Daugavpils Valstspilsētas vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs, Daugavpils Zinātņu vidusskola, Daugavpils Iespēju vidusskola).

Mūsdienās mēs ļoti bieži dzirdam STEM.... STEM ir izglītības un pētniecības pieeja, kas apvieno dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku. Šī pieeja veicina radošu domāšanu un prasmes, kuras var piemērot gan akadēmiskās jomās, gan arī dzīvē kopumā. STEM pamatprincips ir izprast, kā zinātniskie un tehnoloģiskie sasniegumi ir cieši saistīti savā starpā.

Semināra dalībniekiem “Dizaina un tehnoloģijas stundas ar STEM saturu” tika piedāvātas idejas, kā efektīvi izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas stundās un kā caurvīt vairākus mācību priekšmetus vienā. Skolotāji praktiskās nodarbībās izveidoja ģeometriski telpiskas figūras no papīra un diegiem izklājumā. Paralēli semināra dalībnieki dalījās, kā pielietot šos materiālus mācību procesā.

STEM mācību procesā skolēni iegūst pamatzināšanas un sapratni par dabas likumiem, tehnoloģisko procesu darbību, inovāciju un matemātikas konceptiem, kas veicina meklēt risinājumus reālām problēmām. STEM projekti veicina sadarbību, komunikāciju un spēju efektīvi strādāt kopā ar citiem, daloties idejās, risinot problēmas un veicot eksperimentus.

Aizraujošs floristikas seminārs “Dabas materiālu kompozīciju veidošana”, veltīts Lieldienu tematikai, ar mērķi gatavoties gaidāmajam floristikas konkursam, kura tēma būs ligzdas. Semināra dalībnieki iepazinās ar jaunām tehnikām un risinājumiem, kas saistīti ar otrreizējo materiālu izmantošanu. Tas ir svarīgs aspekts mūsdienu floristikā, kurā tiek veicināta ilgtspējīga un videi draudzīga pieeja. Šis seminārs un turpmākais konkurss veicina ne tikai floristikas un radošo prasmju attīstību, bet arī kopīgu pieredzes un zināšanu apmaiņu starp pedagogiem no dažādām skolām. Tas veicina sabiedrības iedziļināšanos un sapratni par šo mākslas veidu, kā arī atbalsta pedagogu profesionalitāti un personības attīstību.

Šāda veida semināri sniedz pedagogiem iespēju paplašināt savas prasmes un zināšanas, kas atspoguļosies gan viņu profesionālajā darbā, gan varēs tikt nodotas tālāk savu skolēnu izglītošanā.

Sagatavoja:

A.Labute, O.Sverčkauska


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli
BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība