BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Aktivitātes

IZGLĪTOJOŠAIS SEMINĀRS “SKOLA2030 AKTUALITĀTES” VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGIEM [2024-02-05 09:38:34]

Valsts izglītības satura centra projekta “Skola2030” ietvaros ar 2019. gada 1.septembri ir uzsākta kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana un nostiprināšana. Mainoties pieejai mācību satura īstenošanā, izglītības iestāžu pedagogiem nozīmīgs atbalsts metodiskajā darbā ir informatīvu un izglītojošu semināru, metodiskā darba pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana.

2024. gada 31. janvārī norisinājās izglītojošais seminārs “Skola2030 aktualitātes” Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu pedagogiem, lai sniegtu atbalstu  pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

Semināra mērķis: aktualizēt interešu izglītības iestādes lomu un nozīmi pilnveidotajā mācību saturā, iepazīstināt ar “Skola2030” digitālo saturu un mācību platformām, paaugstināt dalībnieku izpratni par iespējām dažāda tipa mācību nodarbību īstenošanā.

Virzoties uz semināra mērķa un rezultātu sasniegšanu, semināra laikā tika aktualizēta jaunā pieeja interešu izglītības satura īstenošanā sasaistē ar formālo izglītību, tika apskatītas tādas tēmas kā Skola2030 strukturēts mācību saturs, mācību jomu lielās idejas un sasniedzamie rezultāti izglītojamajiem, starppriekšmetu saikne, resursi un iespējas mācību satura nodrošinājumam un efektīvās atgriezeniskās saites sniegšanai.

Semināra rezultātā pedagogi guva jaunas idejas radošai darbībai un mācību uzdevumu izveidei. Bija prieks tikties un kopā darboties ar pedagogiem, gūt jaunu pieredzi un gandarījumu par paveikto!

Informāciju sagatavoja N. Ruhmane


IZGLĪTOJOŠAIS SEMINĀRS “SKOLA2030 AKTUALITĀTES” VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PEDAGOGIEM

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība