BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Interešu izglītība

VIZUĀLA UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

    
    
 
Pulciņa nosaukums

RADOŠUMS

 
 
pulciņa skolotāja

Ludmila Baļe

 
 
Audzēkņu vecums

7 - 25

 
 
Pulciņa dibināšanas gads

2015.

 
 
Pulciņa sasniegumi

• 48. starptautiskais vizuālās un lietišķās mākslas konkurss LIDICE-2019 Latvijas kārtā. Laureati –Karolīna Talaščenko, Ksenija Sokolovska.

• 49. starptautiskais vizuālās un lietišķās mākslas konkurss LIDICE-2021 Latvijas kārtā. Laureate–Ksenija Sokolovska.

• XVIII Starptautiskais vizualās makslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras” Bronzas medaļa – Nikita Kursišs.

• Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss - izstāde “Radi rotājot” 2.kārtā (novadu) XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas programmas ietvaros. Laureāti: Karolina Talaščenko – 2.pakāpe, Ksenija Sokolovska – 2.pakāpe.

• Vizuālās mākslas starpklubu konkurss “Daugavpils vēl pēc simts”. Laureāti: Ksenija Sokolovska – 1.pakāpe, Karolona Talaščenko – 1.pakāpe, Mihails Kostins – 2.pakāpe.


 
 
Nodarbību saraksts

otrdiena 14.00 – 16.00 b/k „Žēlsirdība”, Ventspils ielā 20

ceturtdiena 14.00 – 16.00 b/k „Žēlsirdība”, Ventspils ielā 20


 
 
Apraksts

Radošās aktivitātes veicina bērna harmonisku attīstību, palīdz viņam adaptēties apkārtējā pasaulē. Tas īpaši ir svarīgi bērniem ar speciālām vajadzībām, kas ierobežoto iespēju dēļ saskaras ar lielām grūtībām pielāgoties sociālās integrācijas procesā. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma „Radošums” palīdz šiem bērniem iepazīt krāsu un iztēles pasauli, iemācīties zīmēt, veidot mākslinieciskas kompozīcijas dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās. Programmas ietvaros berni tiek iepazīstināti ar dažādiem mākslas veidiem un žanriem, apgūst gleznošanas un grafikas pamātus, papīra plastiku, bērniem ir iespēja radoši izpausties un padarīt pasauli ap sevi radošāku un jauniem draugiem bagātāku.

Nodarbības pulciņā notiek pozitīvā, draudzīgā un radošā vidē, mācību procesā tiek izmantota individuālā pieeja audzēkņiem, veicināta viņu radošo spēju attīstība un sociālā integrācija. Bērni iepazīstas ar nacionālās kultūras tradīcijām, pulciņā bieži tiek organizētas radošās darbnīcas un pasākumi, kas saistītas ar gadskārta un valsts svētkiem.

Audzēkņu radošie darbi mācību gada laikā tiek prezentēti izstādēs bērnu klubā „Žēlsirdība”. Pulciņš veiksmīgi iesaistās dažādos konkursos un projektos pilsētas, novada, valsts un starptautiska mēroga.


 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība