BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Interešu izglītība

VIZUĀLA UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

    
    
 
Pulciņa nosaukums

"PALETE"

 
 
Pulciņa skolotājs

Edgars Davidčuks

 
 
Audzēkņu vecums

5 - 18

 
 
Pulciņa dibināšanas gads

2002. gads

 
 
Pulciņa sasniegumi

Pulciņa audzēkņi ir piedalījušies dažādos pilsētas, valsts un starptautiskā mēroga vizuālās mākslas konkursos –

„Es dzīvoju pie jūras”(Jūrmala),

„Radi rotājot”(2020.gadā 1.kārtā pulciņa audzēkne Zlata Artemenko ieguva 1.vietu),

„Vienmēr zaļš, vienmēr zils” (starptautiskais),

„Ieraugi manu pasauli!”(valsts),

„Lidice” (2021.gadā audzēknis Marks Barkovskis iekļuva konkursa fināla kārtā) u.c.,

fotoizstādē „Mirklis no novada dzīves”,

audzēkņu darbu izstāde „Kaleidoskops” BJC „Jaunība” telpās,

konkursa „Daugavpils vēl pēc simts...” darbu virtuālā izstāde BJC „Jaunība” mājaslapā.


 
 
Nodarbību saraksts

1.grupa

Trešdiena 16.00 - 17.25 Bērnu klubs "Fortūna", Vienības iela 36

Sestdiena 12.30 - 14.00 Bērnu klubs "Fortūna", Vienības iela 36

2.grupa

Trešdiena 17.35 - 18.55 Bērnu klubs "Fortūna", Vienības iela 36

Sestdiena 11.00 - 12.25 Bērnu klubs "Fortūna", Vienības iela 36

3.grupa

Pirmdiena 15.10 - 17.10 Bērnu klubs "Ruģeļi", Gaismas iela 9


 
 
Apraksts

Pulciņa nodarbībās notiek bērnu un pusaudžu teorētiskā un praktiskā izglītošana glezniecībā un grafikā. Izglītošana notiek izmantojot gan akadēmiskās, gan interaktīvās(spēles, konkursi, darbošanās grupā ar vadītāju u.tml.) darba metodes. Tā rosina dalībniekus programmas īstenošanas laikā iegūtās prasmes un iemaņas radoši pielietot dažādās dzīves jomās. Teorētiskā izglītošana ietver sevī iepazīstināšanu ar vizuālās mākslas pamatiem, atbilstoši vecumam - dažādām mākslas un kultūras vēstures parādībām un notikumiem, kas var būt interesanti un noderīgi programmas apguves laikā. Praktiskā izglītošana atkarībā no finansiālajiem apstākļiem un iespējām ietver sevī darbu dažādās tehnikās, netiešas zināšanu un prasmju pārbaudes ar konkursu starpniecību, spēles, izstāžu apmeklējumus u. tml. Liels uzsvars pulciņa nodarbībās tiek likts uz radošās darbošanās vērtību, kas ir viena no pamatatslēgām uz pilnīgāku bērnu estētisko vērtību un radošuma izpausmi. 1.grupā(5-9gadi) bērniem tiks piedāvāts darboties dažādās vizuālās mākslas tehnikās, kā arī 1 reizi nedēļā ar smilšu kino(zīmēšanu). 2.grupā (11-18gadi) bērniem tiks piedāvāts darboties klasiskajās vizuālās mākslas tehnikās, kā arī digitāli – veidojot skanogrammas un tās apstrādājot ar grafisko datorprogrammu palīdzību.

 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība