BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

“Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” [2022-01-10 18:50:49]

Daugavpils pilsētas pašvaldībā tiks realizēts projekts Nr. VP2021/5-10 “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Galvenais mērķis: ir izglītot, apvienot un veicināt pašpārvalžu iniciatīvas Daugavpilī, apzināt mobila darba nepieciešamību pilsētā. Nodrošinās jaunu pašpārvalžu kustību, kas spēs ģenerēt iniciatīvas un īstenot tās ar politikas lēmēju palīdzību, kā arī projektā tiks pierādīta jaunatnes darba nepieciešamība pilsētā.

Plānotās aktivitātes ir pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība”, „Gudrība”, Līderība”, pašpārvalžu saliedēšanās pasākums "Tiec līdz mērķim", pašpārvalžu pārgājiens „Iesaisties, dari un radi", kartēšanas veikšana mobila darba ar jaunatni iespēju apzināšanai, sociālo mediju kampaņa „50 stāsti par jauniešiem”, Latgales pašpārvalžu festivāls.

Projektu plānots realizēts laika posmā no 06.12.2021. - 01.11.2022.

Pirmā aktivitāte pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība” norisināsies jau 12.01.2022., jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem ir iespēja pieteikties pa saiti: https://docs.google.com/forms/d/19NGO1oTirXGaOkYdH6amlP8mX-MrxiWlvx0-3BojIJg/viewform?ts=61d4b047&edit_requested=true

Projekta pats galvenais rezultāts ir izveidot spēcīgu pašpārvalžu komandas darbu, lai aktivizētus jauniešus visos pilsētas mikrorajonos, projekta aktivitātes kompleksā aktivizēs efektīvāku un saliedētāku pašpārvalžu darbu, sniegs jaunu motivāciju un perspektīvu darboties uz savu iniciatīvu īstenošanu.

Projekta ietvaros tiks stiprināta izglītības pašpārvalžu sadarbība kā vietējā, tā arī novada ietvaros. Pēc projekta beigām un projekta darbības gaitā Daugavpils Izglītības pārvalde un BJC „Jaunības” jaunatnes darbinieki strādās kopā, lai palīdzētu un atbalstītu pašpārvaldes, jo kopdarba mērķis ir pēc iespējas vairāk aktivizēt jauniešus, realizēt viņu iniciatīvas, pierādīt un pārliecināt politikas lēmējus par jauniešu iniciatīvu svarīgumu pilsētas kopējai attīstībai. Projekts viennozīmīgi ietekmēs jaunās jauniešu politikas stratēģijas izveidi pilsētā, jo no pašpārvaldēm būs konkrēti definētas vajadzības, problēmas un risinājumi, kas jau būs kā pamata datu bāze turpmākam darbam.

Sadarbības partneri: Daugavpils pašvaldība, BJC „Jaunība”, Biedrība „New East”, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Daugavpils pašvaldības vispārizglītojošās iestādes, Universitāte, arodskolas, Pašvaldības policija, Daugavpils sociālais dienests.

Sagatavoja:

Projekta vadītāja Santa Upīte

santaupite4@inbox.lv


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība