BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

„Humānās pedagoģijas idejas ārpusklases darbā bērnu veselības saglabāšanas jautājumos” [2021-12-10 15:11:20]

8.decembrī notika tradicionālā Daugavpils Universitātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” 3.studiju gada studentu tikšanās ar bērnu kluba “Fortūna” vadītāju, humānās pedagoģijas bruņinieka titula īpašnieci Valentīnu Rudņevu. Pieredzes apmaiņas seminārs notika studiju kursa “Veselības pedagoģija” ietvaros un tā mērķis bija iepazīstināt ar humānās pedagoģijas pamatiem un tās praktiska pielietojuma iespējām, kā arī parādīt jauniešiem, cik svarīgi veidot attiecības ar citiem uz labestības, cieņas un mīlestības pamatiem.

Studenti uzzināja par humānās pedagoģijas principiem un metodēm, par Labestības Stundu norisi pilsētā, par Starptautiskā un Latvijas humānās pedagoģijas centru darbību, kuri ik gadus organizē lasījumus un vasaras skolas visiem ieinteresētiem skolotājiem. Studenti noskatījās emocionālas filmas par labajiem darbiem, saudzīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem un, protams, dzirdēja Šalva Amonašvili līdzības (Притчи от Шалвы Амонашвили). Praktiskajā daļā dalībnieki diskutēja par emociju nozīmi viņu dzīvē, zīmēja emocijas, izveidoja savas garīgās izaugsmes „noslēpumu” un „Laimes putnu”. Nemanot pagāja trīs stundas, piepildītas ar smaidiem, pozitīvām sarunām, labām domām. Domu apmaiņā aktīvi piedalījās daudzi studenti– Ludmila Ščerbakova, Diāna Barkovska, Adelīna Deņisova, Jūlija Cvirova, Laura Vēvere un citi.

Nonācām pie secinājuma – jādzīvo ar mīlestību, jādāvina mīlestība un labestība visiem, kas mums blakus! Tad varēsim pateikt: „Tā ir mūsu laime!”

I.Kuņicka – Daugavpils Universitātes lektore

V.Rudņeva – bērnu kluba Fortūna vadītāja


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība