BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Piesakies un piedalies! Pētnieku laboratorija uzņem audzēkņus! [2021-09-05 17:23:00]

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Daugavpils Inovāciju centrs aicina 13-15 gadus vecus jauniešus pieteikties interešu izglītības programmā “Pētnieku laboratorija”.

Interešu izglītības programmas ietvaros tiks padziļināta izpratne par dzīvo sistēmu un dabas procesu daudzveidību, par vielu sastāvu un uzbūvi, ķīmiskajiem un fizikālajiem procesiem un to norises likumsakarībām. Kā arī, izglītojamajie pilnveidos pētnieciskās prasmes dabaszinātnisku un starpdisciplināru problēmu risināšanā.

Nodarbībām paredzētais laiks ir 6 stundas (akadēmiskās stundas) nedēļā, visa mācību gada garumā. Nodarbības notiks Daugavpils Universitātē, Parādes iela 1, Daugavpils. Dalībnieku reģistrācija – 29411895.

Interešu izglītības programma “Pētnieku laboratorija” tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un skolēniem. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, savukārt sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte un Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā).

Projekta ietvaros tiks radīts jauns Daugavpils Inovāciju centra saturs un veidols. Centrā būs iespēja darboties ar interaktīviem eksponātiem, kas saistīti gan ar fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, matemātiku, tehnoloģijām, uzņēmējdarbību, pasaules un sevis izzināšanu. Eksponātu apskates mērķis ir sniegt interesantu, izglītojošu, jēgpilnu laika pavadīšanu DIC mērķa grupai (pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem un pedagogiem), sekmēt DIC interešu izglītības programmu integrēšanu vispārējās izglītības STEM apguvē.


Piesakies un piedalies! Pētnieku laboratorija uzņem audzēkņus!

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība