BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Interešu izglītība

VIZUĀLA UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

    

Made with Padlet
    
 
Pulciņa nosaukums

„MEZGLOŠANA”

 
 
Pulciņa skolotāja

Anna Skrobova

 
 
Audzēkņu vecums

8 - 15

 
 
Pulciņa dibināšanas gads

2010.

 
 
Pulciņa sasniegumi

2019./2020. mācību gadā audzēkņi piedalījās starptautiskas un pilsētas konkursos, pasākumos, izstādes un ekskursijas.

• 6. Starptautiskais šova programmu konkurss-festivāls „Ziemassvētku pārsteigums”, Jūrmalā. Tika demonstrētas divas tērpu kolekcijas un saņemti 2. un 3.vietas.

• LCB filiāle Piekrastes bibliotēkā – mezglošanas pulciņa audzēkņu izstāde „Daba skaista, daba jauka”.

• Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss - izstāde “Radi rotājot”, 5 audz., pateicība, atzīnības raksts.

• Ģimenes diena-brauciens uz Lietuvu. Ekskursijas maršruts: Šauļi, Šokolādes Muzejs, Kaķu Muzejs, Krustu kalns, Gaismas festivāls Lielās Ķīniešu laternas.


 
 
Nodarbību saraksts


 
 
Apraksts

Pulciņa likums: Iesākto paveikt, neizdarīto pilnveidot.

Pulciņa nodarbības notiek ar dažādu radošu darbības veidu piesaisti un informācijas izmantošanu no dažādām zināšanu jomām – dabas pasaules, vēstures un mākslas. Galvenāis akcents tiek likts uz individuālo pieeju katram audzēknim, radot labvēlīgu gaisotni mijiedarbības veidā, kā arī izmantojot spēļu elementus. Iegūtās zināšanas veicināja audzēkņu radošās iztēles, mākslinieciskās gaumes, estētisko jūtu un priekšstatu attīstību. Nodarbību laikā tiek veidotas saskarsmes iemaņas starp audzēkņiem un skolotāju, organizējot dažādus pasākumus kolektīva saliedēšanai. Uzmanība tiek pievērsta arī audzēkņu personīgo īpašību attīstīšanai kas ir: uzņēmīga, pozitīvi virzīta, harmoniska, radoša, patstāvīga, konkurētspējīga.


 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība