BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Interešu izglītība

VIZUĀLA UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

    
    
 
Pulciņa nosaukums

Pērļošana

 
 
Pulciņa skolotāja

Natālija Skarbinīka

 
 
Audzēkņu vecums

10 - 16

 
 
Pulciņa dibināšanas gads

2013. gads

 
 
Nodarbību saraksts


 
 
Apraksts

Pieskaršanās daiļuma pasaulei rada bērniem pozitīvas emocijas un prieka sajūtu. Darbs ar pērlītēm veicina smalkās motorikas attīstību, kas ir cieši saistīta ar runas attīstību un prāta attīstību kopumā. Veidojot rotas no pērlītēm, cilvēkam nepieciešams prast skaitīt pērlītes un lasīt dažādas shēmas, kas bez šaubām attīsta domāšanu. Pērļu pīšana veicina tikumisko īpašību attīstību – darba mīlestību, saudzīgu attieksmi pret vecākiem u.c. Pērlīšu pīšana māca bērnam ar paša rokām veidot materiālās pasaules lietas un rada darba iemaņas. Dotā programma ir adekvāta vecuma iespējām un tā ir vērsta uz radošas personības attīstību, tās pašizpausmi un vērtību sistēmas izveidošanu bērnos. Gada laikā audzēkņi piedalās pilsētas, novada vai republikas mēroga lietišķās mākslas konkursos.

 

MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība