BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

BJC Jaunība

Aktivitātes

Ceļā uz Līvānu 1.vidusskolu. [2022-11-29 15:41:29]

Īstenojot direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības moto Ceļš vienmēr ir jauns, 25.11.22. četrpadsmit atbildīgie par audzināšanas procesiem skolā devās uz Līvānu 1.vidusskolu, lai smeltos idejas un iedvesmu savai turpmākajai darbībai. Vispirms bija iespēja apmeklēt Laimiņas skolu, kurā kopā sadzīvo pirmsskolas un 1.-3.klašu bērni. Vieta pārsteidza ar savu pārdomāto un uz skolēnu un skolotāju labbūtību veidoto vidi. Turpmākais ceļš veda uz Līvānu 1.vidusskolu, kurā bija iespēja tikties ar daudziem savas jomas profesionāļiem- skolas direktoru, vietniekiem, bibliotekārēm, atbalsta personālu un skolotājiem, kā arī apskatīt mūsdienīgo infrastruktūru (vieglatlētikas manēža, trenažieru zāle, baseins u.c.)

Būtiskākā atziņa, kuru guvām skolā, ir tā, ka skolas darba organizācijas uzlabošanai nemitīgi ir jāmeklē jauni, uz sadarbību vērsti un mūsdienīgi risinājumi, pie tam ņemot vērā to, ka mūsdienīgu tehnoloģiju esamība nenozīmē modernu mācību vidi. Ir svarīgi cilvēki, kas tās jēgpilni izmanto. Arī skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji apstiprināja, ka savā darbībā cenšas izmantot IT resursus, kas nodrošina plašu skolēnu un vecāku iesaisti skolas dzīvē. Dzīvesprieks, laba kopābūšanas sajūta, kopīgas vērtības un visu iesaistīto pušu sadarbība – Līvānu 1.vidusskolas veiksmes atslēga.

Informāciju sagatavoja:

Direktoru vietnieku audzināšanas jomā

MA vadītāja

Agnese Jurģīte


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils 1188 Lokomotive LIZDA
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība Daugavpils BJC Jaunība

Aktuāli


BJC Jaunība aktuāli

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Lietvede – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@jauniba.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība