BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Dokumenti

Iepirkumi

  Izsludināts ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš  

2020-09-10

DPBJCJ2020/7-N “Par akordeona un akordeona aksesuāru iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim ”Akords”

2020-09-21

2020-02-27

DPBJCJ2020/6-N “Par sporta kartinga iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - kartingu pulciņam”

2020-03-06

2020-02-20

DPBJCJ2020/5-N “Audumu, šūšanas, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju, vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, noformēšanas darbu vajadzībām un Daugavpils Inovāciju centra darbības nodrošināšanai.”

2020-03-02

2020-01-31

DPBJCJ2020/4-N “Par 3D SLA printera iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai – aviomodelisma un raķešu modelisma pulciņam”

2020-02-10

2020-01-31

DPBJCJ2020/3-N “Par bērnu motocikla un speciāla apģērba iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” tehniskās jaunrades nodaļai - mopēdu pulciņam”

2020-02-10

2020-01-21

DPBJCJ2020/2-N “Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām"

2020-01-30

2020-01-21

DPBJCJ2020/1-N “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu un pieredzes apmaiņas semināru vajadzībām.”

2020-01-30

2019-12-23

DPBJCJ2019/9-N “Par tautas deju aksesuāru un kostīmu detaļu izgatavošanu un šūšanu Daugavpils izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu un koru vajadzībām".

2020-01-10

2019-09-26

DPBJCJ2019/8-N “Par digitālo klavieru un papildus aprīkojuma un inventāra iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas mācību procesa nodrošināšanai”

2019-10-09

2019-09-13

DPBJCJ2019/7-N Par pasākuma „ Jaunības” ģimeņu veselības diena organizēšanu un tiesāšanu

2019-09-18

2019-09-06

Nr. DPBJCJ2019/6-N “Par pārvietojamo baleta stieņu aprīkojuma iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūsdienu deju kolektīvu mācību darba nodrošināšanai”

2019-09-20

2019-06-28

DPBJCJ2019/5-N “Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” vokālo ansambļu mācību procesa nodrošināšanai”

2019-07-09

2019-05-21

Nr. DPBJCJ2019/4-N “Par virpas iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam mācību darba nodrošināšanai”

2019-05-28

2019-03-05

DPBJCJ2019/3-N “Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkoto Latgales novada pasākumu vajadzībām.”

2019-03-12

2019-02-27

DPBJCJ2019/2-N “Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem

2019-03-08

2019-02-06

DPBJCJ2019/1-N “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”

2019-02-15

2018-09-13

Nr. DPBJCJ2018/12-N “Par pasākuma „Veselības diena Jaunībā” organizēšanu un tiesāšanu

2018-09-17

2018-08-10

Nr. DPBJCJ2018/11-N “Par akordeona iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim “Akords”

2018-08-17

2018-08-09

Nr. DPBJCJ2018/10-N “Par BJC “Jaunība” kartingu klubam Šaurā ielā 21A ieejas lieveņa atjaunošanu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu”

2018-08-16

2018-05-11

Nr. DPBJCJ2018/9-N “Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23

2018-05-21

2018-04-04

Nr. DPBJCJ2018/8-N “Tautas deju festivāla “ Latvju bērni danci veda” Daugavpilī publicitātes materiālu izveide, druka, uzstādīšana, montāža un demontāža”

2018-04-06

2018-03-20

Nr. DPBJCJ2018/ 7-N “Par saldās balvas “Svētku cepumu kastīte” iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajam pasākumam “Latvju bērni danci veda”

2018-03-27

2018-02-27

Nr. DPBJCJ2018/6-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2018-03-06

2018-02-27

Nr. DPBJCJ2018/5-N “Par mopēda iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mopēdu pulciņam”

2018-03-09

2018-02-13

Nr. DPBJCJ2018/4-N “Par suvenīru un balvu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” rīkotajiem pasākumiem.

2018-02-20

2018-02-09

Nr. DPBJCJ2018/3-N Iepirkuma priekšmets: „Saldumu piegāde Daugavpils BJC “Jaunība” rīkoto pasākumu dalībniekiem”

2018-02-16

2018-02-09

Nr. DPBJCJ2018/2-N “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”

2018-02-16

2018-01-30

DPBJCJ2018/1-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2018-02-08

2017-11-07

Nr. DPBJCJ2017/8-N “Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23

2017-11-14

2017-10-26

Nr. DPBJCJ2017/7-N “Par logu izgatavošanu BJC “Jaunība” bērnu klubam “Sudraba avoti” Stāvā iela 23

2017-11-06

2017-10-20

Nr. DPBJCJ2017/6-N “Par skaņu mikrofonu iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mūzikas studijas darba procesa nodrošināšanai”

2017-10-27

2017-09-22

Nr. DPBJCJ2017/5-N “Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai”

2017-09-29

2017-09-13

Nr. DPBJCJ2017/1-N “Par skaņu aparatūras iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” darba procesa nodrošināšanai”

2017-09-19

2017-02-06

Nr. DPBJCJ2017/3N „BJC “Jaunība” pasākumu, konkursu, sporta sacensību balvu un reprezentācijas materiālu iegāde”

2017-02-09

2017-01-18

Nr. DPBJCJ2017/2-N “Audumu un šūšanas piederumu iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” deju un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darba vajadzībām”

2017-01-31

2017-01-10

Nr. DPBJCJ2017/1-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2017-01-20

2016-04-11

DPBJCJ2016/4-N “Par kartinga motora iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam.

2016-04-15

2016-03-05

DPBJCJ2016/3-N “Par skutera iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” mopēdu pulciņam”

2016-04-13

2016-03-29

UZAICINĀJUMS “Apbalvojumu izgatavošana pasākumam ”Pirmais atklātais stendu modeļu konkurss Daugavpilī””

2016-03-31

2016-03-17

Nr. DPBJCJ2016/3-N “Par nepieciešamo audumu un šūšanas piederumu iegādi BJC ”Jaunība” mūsdienu deju kolektīviem, šūšanas un dizaina pulciņa “Stils” un pulciņa “Mīkstā rotaļlieta” mācību procesa nodrošināšanai”

2016-03-22

2016-03-17

Nr. DPBJCJ2016/2-N “Par akordeona iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” akordeonistu ansamblim “Akords”

2016-03-29

2016-03-15

UZAICINĀJUMS piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām „Saldumu piegāde Daugavpils BJC “Jaunība” rīkoto pasākumu dalībniekiem”

2016-03-21

2016-02-24

Nr. DPBJCJ2016/1-N “Par kārtridžu uzpildes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2016-03-08

2015-03-12

Nr. DPBJCJ2015/2 “Par auto transporta piekabes iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2015-03-28

2015-01-15

Nr. DPBJCJ2015/1 "Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" vajadzībām

2015-01-26

2014-08-26

Nr. DPBJCJ2014/2-N “Par kases aparāta iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība””

2014-08-28

2014-02-19

Nr. DPBJCJ2014/1-N “Par Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Tautas ielā 7 ūdensvada padeves cauruļu nomaiņu”

2014-02-27

2013-12-10

DPBJCJ2013/1 „Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām”

2013-12-20

2013-02-19

DPBJCJ2013/1-N “Par Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” filiāles Pumpura ielā 17 ēkas dūmvada remontu”

2013-02-25

2012-11-27

DPBJCJ2012/6 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām

2012-12-10

2012-07-19

DPBJCJ2012/5 Neregulārie autotransporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra

2012-07-30

2012-07-03

DPBJCJ2012/4 Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram „Jaunība”

2012-07-16

2012-05-11

DPBJCJ2012/3 Datortehnikas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām

2012-05-23

2012-04-02

DPBJCJ2012/2 PVC logu izgatavošana un uzstādīšana

2012-04-16

2012-03-14

DPBJCJ2012/1 Degvielas iegāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” vajadzībām

2012-03-26

MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas