BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Skolēnu parlaments

DAUGAVPILS PILSĒTAS SKOLĒNU PARLAMENTS

DPSP

Daugavpils pilsētas skolēnu parlaments – (DPSP) ir dibināts Daugavpilī 1998.gadā 14.janvārī.Pilsētas skolēnu Parlaments ir pašu skolēnu radīta struktūra, kas uz konstruktīvu ieteikumu pamata ir kā vidutājs starp skolu jauniešiem
DPSP ir saliedēts, radošs, mobils jaunu cilvēku kolektīvs, kurš realizē sabiedrībai aktuālus projektus.
Darbības mērķis: Organizēt bērnu un jauniešu ārpusstundu darbu Daugavpils pilsētā, tādējādi veicinot izglītības un turpmāk darba tirgū konkurētspējīgu, Latvijas valstij lojālu personību veidošanos.
Darbības uzdevumi:
• Izkopt skolēnu līderprasmes, veicinot atbildības sajūtu cīņā pret birokrātiju,
negodīgumu, autoritārismu, apzinātu informācijas slēpšanu un sabiedriski nepieņemamu uzvedību.
• Izveidot Daugavpils pilsētas skolēnu parlamentu un koordinēt tā veidot sadarbību
ar dažādām valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām,
uzņēmējiem Latvijas republikā un ārzemēs.
• Veicināt jauniešu nacionālās pašapziņas veidošanos.
• Paaugstināt skolēnu estētiskās izjūtas un kultūras līmeni.
• Propagandēt jauniešu vidū veselīgu dzīves veidu.
• Apmācīt masu pasākumu organizēšanā.
Parlamenta darbība balstīta uz līdztiesības, brīvprātīgas un vienlīdzības principiem.
Skolēnu parlamentu vada mācību iestāžu vēlēšanās ievēlēts prezidents, kuram ir savs vietnieks, kā arī viņam palīdz sekciju vadītāji.
Skolēnu parlaments sanāk reizi vai divas reizes nedēļā, iespējams sasaukt arī ārkārtas sēdes pēc nepieciešamības.


Darbības programmas

1. “Līderis”– virzīta uz rakstura veidošanos, aktīva dzīves veida attīstību, spēju audzināt cieņu pret citu cilvēku viedokli.
Projekti: -Apmācības un informatīvie semināri, diskusijas un lietišķās spēles;

2. “Mana Latvija”– sekmē organizācijas locekļu nacionālās apziņas veidošanos, piedaloties republikas kultūras mantojuma apzināšanā..
Projekti:
- Darbs ar jaunāko klašu skolēniem, vasaras nometne;
- Piedalīšanās starptautiskajos un valsts pasākumos;

3. “Sociālā”– žēlsirdības sajūtas attīstība, veselīga dzīves veida veicināšana.
Projekti:
- Labdarības pasākumi;
- Akcija – „Mana puķe tavam priekam”

4. “Intelekts” – attīsta jauniešu intelektuālās spējas.
Projekti:
- Erudīcijas konkurss „Aso prātu cīņa”, kvests;

5. “Māksla”– attīstīt jauniešu radošās spējas.
Projekti:
- „ Dīva” – radošo spēju un skaistuma konkurss;
- Sv. Valentīna diena, Skolēnu amatieru filmu konkurss

Daugavpils pilsētas skolēnu parlamenta VALDE:

DPSP koordinātore – Tatjana Smirnova (mob.tālr.29208380)
Prezidents – Maksims Fokins (mob.tālr.25278600)
Vice Prezidents – Marks Aširovs(mob.tālr.27403274)
Sekretāre – Guna Junele (mob.tālr.29683851)
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas sekcijas vadītāji;
1) Valērija Minčenko (mob.tālr.20313736) ;
2) HaraldsLūriņš(mob.tālr.26382202)
Kultūras pasākumu sekcijas vadītājs – Artjoms Semjonovs(mob.tālr.28222046)
Radošās un kreatīvās sekcijas vadītāji –
1)Jekaterina Šatohina (mob.tālr.22453914);
2)Inola Linkova(mob.tālr.22115774)
Analītiskās sekcijas vadītāji –
1) Diāna Šahirova (mob.tālr.29539400);
2) Ādams Kazačonoks(mob.tālr.20025580)
Pressekretārs - Teimurs Amirovs (mob.tālr.29986486)

MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas