BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Metodiskais centrs

“Griba – visdārgākā uzvara” [2019-11-04 08:32:36]

2019.gada 25. – 26 oktobrī Aglonas vidusskolā – Humānās pedagoģijas mācību iestādē , notika Baltijas valstu 13. Humānās pedagoģijas lasījumi “Griba – visdārgākā uzvara”.

Pedagogi uzklausīja Skolotāja Š. Amonašvili sveicienu un sāka darbu.

Lasījumos piedalījās:

Marina Šišova – Maskavas Humānās pedagoģijas mācību iestādes ilggadējā direktore, pedagoģijas zinātņu kandidāte, Starptautiskā humānās pedagoģijas centra viceprezidente, humānās pedagoģijas bruņinieks, Gara varoņa ordeņa kavalieris.

Jevgēnijs Miškins – Studentu teātra “Tretij etaž “ režisors, Humānās pedagoģijas bruņinieks (Kaļiņingrada).

Lietuvas skolotāji – Marina Kornijevskaja,Tatjana Murnina, Ramune Murauskiene.

Lasījumu dalībnieki noklausījās uzstāšanās:

“ Kā audzināt gribu?”- I.Pogrebņaka, Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja;

“Griba kā attīstības instruments”- Marina Kornijevskaja, Lietuvas HP asociācijas priekšsēdētāja;

“Griba brīnumam”- Jevgēnijs Miškins, Studentu teātra “Tretij etaž” režisors, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

“Griba veido dzīvi”- Marina Šišova.

Mēs piedalījāmies meistarklasēs

1. „Mācību stunda – gaišās gribas izpausme. Kā uzvarēt tumšo gribu sevī” – Ramune Želioniene, psihologs, Lietuva

2. “Gribas jēdziens pasaules krievu valodas skatījumā. Mācību stunda – gaišās gribas izpausme” – Jeļena Maļceva, Rīgas 33. vidusskolas krievu valodas skolotāja, Humanās pedagoģijas bruņinieks.

3."Cilvēka gribа un darbs rada brīnumu."(N.Ņekrasovs) Radošā potenciāla realizācija sadarbībā ar muzeju pedagoģiju. Nataļja Novikova, kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja, Humānās pedagoģijas skolotāja, Marina Rutkovska, mūzikas skolotāja, Jelgavas 5.vidusskola.

4.“Mācīšanās un audzināšanas elementu sintēze mācību stundā.”

Iepazināmies ar praktiskiem piemēriem dažādos mācību priekšmetos, kuri ietekmē skolēna personības veidošanos: gribas spēku, atbildību, centību, drosmi, godīgumu, laipnību, līdzcietību, mērenību, savaldību, toleranci - Valentīna Voiciša, Siguldas sākumskolas skolotāja, HP bruņinieks.

Daudz ko interesantu uzzinājām skolotāju veidotajā Humānās pedagoģijas mācību stundu fragmentu kaleidoskopā:

Jeļena Golmeistere, matemātikas skolotāja, Humānās Pedagoģijas bruņinieks, Jelgavas Amatu vidusskola. "...vienāds ar... Gribu...". Brīvā griba un matemātika. "... noliegt brīvas gribas esamību, pielietojot matemātiku, nav iespējams, nepārkāpjot loģikas likumus..."(Aleksandrs Lokšins).

Karina Stivriņa – „Daba mums apkārt”.

Vija Kovaļkova, Lidija Šatilova – „Paņēmieni sadarbībai ar vecākiem” u.c.

Lasījumu dalībniekus iepriecināja folkloras ansamblis “Žibacteņa”

Daugavpili pārstāvēja 8 pedagogi (BJC „Jaunība” – 4, 15.spec.PII – 2, 12.vsk – 2).

Paldies Lasījumu organizatoriem – Irmīnei Pogrebņakai, Lidijas Šatilovas vadītajam Aglonas vidusskolas kolektīvam par augsto organizācijas līmeni, dvēselisko gaisotni, brīnišķīgajiem skolotāju darba apstākļiem! Viss bija lieliski!

V.Rudņeva, E.Davidčuks


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība