BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Metodiskais centrs

“Skaidras domas rada brīnumus” [2018-11-02 16:50:11]

26.-27.oktobrī Klaipēdā notika Baltijas valstu Humānās pedagoģijas konference “Skaidras domas rada brīnumus”

Latgali Klaipēdā pārstāvēja 12 Daugavpils un 4 Aglonas skolotāji.

25.oktobrī mūsu grupa kopā ar M.Gorkija proģimnāzijas skolotāju Sabīnu Kurbanovu devās ekskursijā pa pilsētu. Mēs redzējām skaistākās un noslēpumainākās pilsētas vietas, bijām pie jūras, pastaigājāmies pa bruģētām ieliņām.

26. un 27.oktobrī bija piesātinātas mācību dienas. Notika tikšanās ar daudziem humānajā pedagoģijā pazīstamiem cilvēkiem.

Ar savām pārdomām, novērojumiem, zinātniskajām izstrādnēm uzstājās delegāciju vadītāji I.Pogrebņaka(Latvija), M.Baraņuka(Igaunija), J.Černozjomova(Krievija), I.Kiršins(Kaļiņingrada), Klaipēdas universitātes pārstāvji, Šauļu proģimnāzijas direktore S.Baranauskiene, dzejniece V.Žaliene, humānās pedagoģijas grāmatu autore I.Stulpiniene, Viļņas humānistiskās skolas direktore S.Petranaite.

Muzikālos pārtraukumus ar savu neatkārtojamo dziedāšanu un tautas instrumenta spēli aizpildīja Agne Dragunaite. Vakarā mēs ar lielu prieku noskatījāmies izrādi „Līgavas istaba”, kuru nospēlēja M.Gorkija proģimnāzijas skolotāju teātris „Pārtraukums”

Visu 27. oktobra dienu mēs pavadījām M.Gorkija proģimnāzijā. Nokļuvām šīs skolas īpašajā atmosfērā – mīlestības, cieņas un radošuma atmosfērā. Pedagoģisko ideju salūts parādīja, cik radoši, meklējoši un savu darbu mīloši skolotāji ir sapulcējušies uz konferenci. Savā pieredzē dalījās J.Semjonova, A.Malčius, M.Fiļičova, I.Solovjiene(Klaipēda), A.Cilinskiene(Šauļi), J.Golmeistere, J.Maļceva, G.Liepiņa(Latvija), O.Katrič (Igaunija).

Konference noslēdzās ar tradicionālo Apbalvošanas ceremoniju. Ar sudraba nozīmi „Sirds un gulbis” un pakāpi „Humānās pedagoģijas skolotājs” tika apbalvoti 4 skolotāji: Z.Vitkovska (Daugavpils), V.Onzule, R.Ivbule (Aglona), M.Fiļičova(Klaipēda). Par palīdzību konferences sagatavošanā tika atzīmēti arī delegāciju vadītāji.

Šajās dienas viss bija brīnišķīgi – košas emocijas, iepazīšanās ar interesantiem cilvēkiem, tīras domas, ar kurām dalījās visi, kas uzstājās, kā arī liela vēlme uzzināt visu jauno.

No Daugavpils skolotājiem- „PALDIES M.Koreņevskai par brīnišķīgo konferences organizāciju, skolotājiem par dvēseles siltumu, mīlestību, pozitīviem iespaidiem, jaunām idejām! Paldies gorkoviešiem par to, ka iededzināja radošo uguni mūsu sirdīs, par iespēju pieskarties skaistajam!”

V.Rudņeva (humānās pedagoģijas bruņinieks), E.Davidčuks


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība