BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

BJC „Jaunība” piedalās mobila darba ar jaunatni attīstīšanas mācībās [2021-10-29 10:23:45]

No 18.10.2021. – 21.10.2021. BJC „Jaunības” metodiķi piedalījās mācību cikla “Atbalsts darba ar jaunatni ilgtermiņa plānošanai un mobilā darba ar jaunatni attīstīšanai Latvijas pašvaldībās” 2.mācību moduļa (studiju vizīte Igaunijā) programmā.

Programmas ietvaros tika apskatīts un iepazīta Pērnavas jauniešu centra pieredze, kur prioritārais ir ielu darbs ar jaunatni, kā arī piedalījās mobila darba aktivitātēs. Tartu jauniešu centrā notika prezentācija un iepazīšanās ar Tartu jauniešu centra darbību un organizētajām aktivitātēm pašvaldībā, praktiskā darbnīca par jauniešu centru un aktivitāte pašvaldības sadarbības veicināšanai. Pēdējā dienā tika iepazīta Reuge jauniešu centrs. Šī vieta ir īpaša ar to, ka apriņķis ir lauku rajons ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu, bet ar aktīviem jauniešiem, kuri iesaistās un īsteno projektus. Tika daudz diskutēts par mobilo darbu ar jaunatni, to iespējām un pieredzi Latvijas pašvaldībās.

Mācību ciklam ir 4 posmi, kur pirmais norisinās Latvijā, 2.posms Igaunijā, 3.posms Lietuvā un 4.posms Latvijā.

Mācību rezultātā dalībnieki iegūs plašu Baltijas valstu pieredzi mobila darbā ar jaunatni, kuru varēs iespēju robežās adaptēt savās pašvaldībās.

Sagatavoja:

BJC „Jaunība” metodiķe Santa Upīte

santa.upite@daugavpils.lv


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība