BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

DAUGAVPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA “JAUNĪBA” AUDZĒKŅU DARBS ETWINNING PROJEKTOS 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ [2021-06-14 08:04:53]

Darbs eTwinning projektos ir lieliska iespēja, lai dalītos pieredzē ar idejām un labas prakses piemēriem, radoši iesaistītos mūsdienīgā mācību procesā, sadarbotos virtuālajā vidē un izmēģinātu darbu citā formātā.

Gribētos dalīties pieredzē par šajā mācību gadā īstenoto projektu gaitā izveidotajām digitālajām grāmatām, kuras var izmantot kā metodiskos līdzekļus mācību stundās.

Darbojoties radoši eTwinning nacionālajā projektā „Maska kā svētku svinēšanas atslēga”, projekta dalībnieki padziļināja savas zināšanas par masku nozīmi senatnē un mūsdienās, kopā ar projekta partneriem svinēja tiešsaistē latviešu gadskārtu svētkus. Skolēni eksperimentēja ar daudzveidīgiem vizuāliem un tehniskiem izteiksmes līdzekļiem, izmantojot dažādus materiālus un tos kombinējot. Iepazinās ar latviešu tautas svētku svinēšanas tradīcijām, izzināja tradicionālās latviešu gadskārtu maskas. Ciešas sadarbības rezultātā ir izveidota virtuālā grāmata ar nosaukumu „Mārtiņa piedzīvojumi mežā”:

https://read.bookcreator.com/33erZ2EUPsldPKd-4mFgPI-ufgQ7ml2uOGJ_mUmrrEU/Ns9I4FX_QIKTAgNWj1-MWA.

Turpinot svētku svinēšanas tēmu, tika izveidots projekts “Svinēsim Lieldienas kopā!” ar mērķi iepazīties ar latviešu Lieldienu tradīcijām, dalīties ar idejām par Lieldienu svinībām ģimenes lokā, iemācīties izrotāt savas mājas, krāsot olas un cept Lieldienu kūkas, sadarboties ar vienaudžiem un darboties radoši.

Projekta dalībnieki meklēja, pētīja un apkopoja informāciju par Lieldienām, veidoja spēles un viktorīnas, piedalījās tiešsaistes radošajās darbnīcās un veidoja radošos darbus. Projekta noslēgumā tika organizēts kopīgais tiešsaistes pasākums “Svinam Lieldienas kopā!” un izveidota digitālā grāmata “Pa zaķa pēdām” par Lieldienu zaķa piedzīvojumiem:

https://www.storyjumper.com/book/read/104715306/607c807211cfe.

Projekta “Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?” ietvaros tapa e-grāmata "Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc? Teorija un darbu paraugi”, ar kuru var iepazīties un izmantot visi interesenti:

https://read.bookcreator.com/xyZmV3StD6S4v3YTvQoSxOrMAVs2/yrsH9qVpQi2GflUQpOBDvw.

Šajā grāmatā ir apkopots teorētiskais materiāls, izstrādātas darba lapas ar darba piederumiem, darba gaitu, attēliem un īsu teorētisko skaidrojumu, kā arī pievienoti skolēnu darbu paraugi.

Projekta mērķis bija, veidojot dažādus prototipus, iepazīties ar enerģijas uzkrāšanas un pārneses veidiem. Skolēni veidoja dažādus kustīgus modeļus un izprata, kādas enerģijas pārvērtības notiek un kas liek šiem modeļiem kustēties.

Attālināto mācību laikā turpinājās aktīva sadarbība starp partneru skolām, skolēni sazinājās Twinspace vietnē, piedalījās videokonferencēs, atbalstīja viens otru, dalījās pieredzē.

Rakstu sagatavoja

izglītības metodiķe un eTwinning vēstniece

Natālija Karpenko


MŪSU PARTNERI

Daugavpils pilsētas dome DTC Jaunība Triatlon klubs Valsts izglītības satura centrs Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Orientēšanās klubs "Stiga" Latvijas Sarkanais Krusts Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne
Scooter racing Daugavpils Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA 1188 Lokomotive
Daugavpils inovāciju centrs Daugavpils BJC Jaunība

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Daugavpils BJC Jaunība

Pēdējās fotogrāfijas

Daugavpils BJC Jaunība