BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Humānās pedagoģijas vasaras skola “Vērtību un tikumu audzināšana izglītības procesā” [2020-08-10 11:12:13]

No 4.-6.augustam Aglonā norisinājās tradicionālā humānās pedagoģijas vasaras skola. No Daugavpils piedalījās 6 pedagogi: Valentīna Rudņeva, Alina Skurjate – BJC „Jaunība”, Dina Nikiforova 12.p.i.i., Natalija Pikina 18.p.i.i., Ingrīda Kampāne un Anita Visockа-24.p.i.i .

Vasaras skolas dalībniekiem uzstājās:

Lidija Šatilova – Aglonas vidusskolas Humānās pedagoģijas mācību iestādes direktore;

Irmīne Pogrebņaka – Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

Marina Baraņuka – Igaunijas Humānās pedagoģijas asociācijas vadītāja, HP Starptautiskā centra viceprezidente, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

Jeļena Maļceva – Rīgas 33.vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

Karīna Stivriņa – angļu valodas skolotāja, humānās pedagoģijas skolotāja;

Rasa Dirvēna – “Skola – 2030” eksperts, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

Valentīna Voiciša – Laurenču sākumskolas skolotāja, ” Skola – 2030” eksperts, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

Valentīna Ondzule – Aglonas vidusskolas Humānās pedagoģijas skolotāja;

Inita Ozola - Igauņu skolas latviešu valodas Humānās pedagoģijas skolotāja;

Mācību stundu un nodarbību, kaleidoskopu pieredzē dalījās:

Valentīna Rudņeva, Daugavpils jauniešu centra “Jaunība” pedagoģe, Humānās pedagoģijas skolotāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

Jeļena Paškovska, Rīgas 34.vidusskolas sākumskolas skolotāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks;

Gunita Liepiņa, Līgatnes PII “Zvaniņi” vadītāja.

Kopā ar Aglonas vidusskolas folkloras grupu “Žibacteņa” (vadītāja Lilita Valaine) mēs mācījāmies dejot. Skolotāji novadīja dažādu interešu nodarbības. Mēs apmeklējām briežu dārzu.

Vasaras skolas dalībnieki saņēma lielu enerģijas lādiņu, veselu gūzmu iespaidu un, kas galvenais, ieguva daudz zināšanu, prasmju, iemaņu, kā arī materiālus!

Paldies Irmīnei Pogrebņakai, Lidijai Šatilovai, skolas kolektīvam un visiem lektoriem par brīnišķīgu vasaras skolas organizāciju!

Paldies, Aglonas skola! Paldies par emocijām un sirsnību!

Gaidīsim 2021.gada vasaru un jaunu tikšanos!

V.Rudņeva, E.Davidčuks – klubs „Fortūna”


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas