BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Strādājam attālināti ! [2020-04-06 20:22:39]

Daugavpils pilsētā mācību process notiek kā visā valstī – attālināti. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” cenšas neatpalikt.

“Interešu izglītības programmu īstenošana ir samērojama ar obligātā mācību satura organizēšanu. Uzsvars tiek likts uz mācību satura īstenošanu, ņemot vērā gan skolēna slodzi, saturu, tehnisko nodrošinājumu. Interešu izglītība ir kā atbalsts, atslodze, cita darba forma. Cenšamies kopumā visu procesu diferencēt, jo otrā datora pusē ir viens skolēns, savukārt mūs ir daudz un visi cenšas iedot savu devumu”, tā raksta Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darba jomā.

Interešu izglītība šobrīd dalās divās daļās – metodiskais darbs un sadarbība ar skolēniem. Pēc skolu un mūsu viedokļa vieglāk darboties vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā, veidojot attālināto programmu ar individuālajiem uzdevumiem dažāda vecuma audzēkņiem. Izmanto Zoom un prezentācijas, Online programmas zīmēšanā. Radošajiem kolektīviem (deja, koris, ansamblis, teātris) izmantojot videoapmācības, individuālas nodarbības skype, watsap, Viber, YouTube e-klases pasts, utt. ir iespēja apgūt materiālu, iemācīties dejas soli, dziesmas vārdus, bet skanējumu, kopīgo deju, diemžēl nē. Tehniskās jaunrades pulciņiem ir visgrūtāk, jo mājās nav speciālo aprīkojumu, tehnikas un atbilstošu apstākļu. Fizisko formu cenšas uzturēt ar sporta izglītības audzēkņi.

Skolotāji ir ļoti radoši, daudz strādā ar video materiāliem, meklē fonogrammas, izstrādā dažādas darbu instrukcijas, veido prezentācijas, turpina darboties projektos. Darbs notiek, visi cenšas un daudz piedomā, lai viss izdotos, bet , protams, ka tas nav salīdzināms darbu tiešajā kontaktā, jo daļā programmu nevar nemitīgi sazvanīties vai sarakstīties par katru jautājumu. Visi strādā, lai bērniem nav garlaicīgi, lai ir nodarbināti. Atgriezeniskā saite – videokoncerti, izstādes, informācija mājas lapā, facebook, foto kolāžās…

Turpinām piedalīties dažādos konkursos, veidojam izstādes.

Atbalsts skolotājiem - jaudīgāku tehniku un viss būs labi. Mācāmies kopā ar audzēkņiem.

Noskaņojumam dažas bildes.

Sagatavoja BJC “Jaunība” direktore Aina Jansone


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas