BJC Jaunība

Daugavpils pilsētas
Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

Aktivitātes

Vizuālās mākslas konkurss “Daugavpils vēl pēc simts...” mūsu klubu bērniem ir noslēdzies! [2020-02-28 15:53:45]

26.februārī BJC “Jaunība” telpās bija sapulcējušies radošākie mūsu klubu un pulciņu bērni un ne jau tāpat vien, bet gan lai kopā sagaidītu vizuālās mākslas pulciņa vadītāja E.Davidčuka organizētā konkursa rezultātu izziņošanu.

Konkurss tapa ilgi un visbeidzot 2019.gada nogalē tika izsludināts klubu starpā. Tematiski konkurss tika sasaistīts ar Daugavpils pilsētas nosaukuma simtgadi- bērni tika aicināti iztēloties un mākslinieciski attēlot savu redzējumu uz to, kāda varētu būt nākotnes Daugavpils – tās iedzīvotāji, ielas, ēkas, parki, transports, tehnoloģijas, ikdiena, svētku un kultūras dzīve. Darbus varēja veikt dažādās tehnikās, ko bērni arī aktīvi darīja. Konkursam kopā tika iesniegti 26 radošie autordarbi 3 vecuma grupās. Lai viss būtu pēc iespējas godīgi un objektīvi, darbus vērtēja nevis organizators, bet gan DDMV “Saules skola” Bērnu mākslas skolas pedagogi.

Pasākumu iesākām ar radošu iepazīšanos, kuras laikā katrs dalībnieks un pat klātesošie klubu, pulciņu vadītāji zīmēja savu vārdu un, mūzikai skanot, katrs dalībnieks iepazīstināja pārējos ar sevi. Mūsu brīvprātīgā Gajane novadīja jautru, kustīgu spēli, pēc kuras E.Davidčuks pārbaudīja pasākuma dalībnieku atmiņu un uzmanību viktorīnas laikā, kad tika uzdoti dažādi jautājumi par Daugavpili. Par pasākuma kulmināciju, protams, kļuva dalībnieku apbalvošana. 17 bērni saņēma Pateicības rakstus, garšīgu šokolādi un mazas balviņas. Katrā vecuma grupā bija noteikti 3 uzvarētāji.

6-9 gadu vecuma grupā par uzvarētājiem kļuva:

Ksenija Sokolovska (pulciņš “Radošums”) – 1.vieta;

Mihails Kostins (pulciņš “Radošums”) – 2.vieta;

Vadims Timofejevs (pulcinš “Mākslas valoda”) – 3.vieta

10 – 12gadu vecuma grupā:

Karolīna Talaščenko (pulciņš “Radošums”) – 1.vieta;

Viktorija Ščerbenko (pulciņš “Mākslas valoda”) – 2.vieta;

Elizaveta Smirnova (klubs “Grīva”) – 3.vieta

13 – 15 gadu vecuma grupā:

Aleksandra Zaltāne (klubs “Mezgls”) – 1.vieta;

Valērija Bučene (pulciņš “Dekoratīvo svētku darbu noformēšana”) – 2.vieta;

Diāna Parfjonova (pulciņš “Palete”)

Visi deviņi laureāti saņēma diplomus, balviņas un, protams, arī šokolādi.

Trim dalībniekiem tika piešķirta neliela organizatora Simpātiju balva – to saņēma Alise Paegle (pulciņš “Dekoratīvo svētku darbu noformēšana”), Larija Voļikova (klubs “Grīva”) un Sofija Parfjonova (pulciņš “Palete”).

Pasākuma noslēgumā visus dalībniekus gaidīja neliels cienasts – tēja, cepumi un konfektes. Ko tur vēl piebilst – svētki izdevušies godam!

Vēlos teikt lielu un sirsnīgu PALDIES par palīdzību un atbalstu konkursa noslēguma pasākuma organizēšanā: Ainai Jansonei, Dacei Ozerskai, Jeļenai Veļičko, Olgai Sverčkauskai, Valentīnai Rudņevai un mūsu brīvprātīgajai Gajane Martirosjan!

Paldies katram dalībniekam par centību, radošo ieguldījumu un pulciņu, klubu vadītājiem par dalībnieku sagatavošanu dalībai konkursā: Oksanai Talmanei – Jansonei (klubs “Mezgls”), Larisai Jokstei (pulciņš “Dekoratīvo svētku darbu noformēšana”), Ludmilai Baļei (pulciņš “Radošums” / “Mākslas valoda”) un Jekaterinai Smirnovai (klubs “Grīva”)!

PALDIES!!!

Lai mums visiem jauni un radoši panākumi! TIEKAMIES MĀKSLĀ!)

E.Davidčuks – vizuālās mākslas pulciņš “Palete” (klubs “Fortūna”/”Ruģeļi”)


MŪSU PARTNERI

Daugavpils DTC Valsts Daugavpils Orientēšanās Latvijas Latvijas
Scooter Daugavpils Sociālo 1188

Ātrie kontakti

Direktore – 65435787
Grāmatvedība – 65432214
Sekretāre – 65435657
tel/fakss – 65435657
Dežurants – 65437370
e-mail: – jauniba@inbox.lv

Nejauša fotogrāfija

Pēdējās fotogrāfijas